آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

راهنمای فارم کردن Mote of Life

 

Mote of Life یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Primal Life رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Primal Life ساخته بشه.

 • حالا کجا باید این ایتم رو به دست بیاریم ؟ بهترین و سریع ترین راه کشتن Starving Bog Lord هست که در Zangarmarsh قرار گرفته.

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Starving-Bog-Lord.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Mote-of-Life1.jpg

 

 

Primal Life به عنوان یک ماده تشکیل دهنده :

 • Alchemy:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cauldron_nature.png [Cauldron of Major Nature Protection]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_potion_125.png [Major Holy Protection Potion]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_potion_127.png [Major Nature Protection Potion]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_lionseye_01-1.png [Mercurial Stone]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_primal_earth.png [Transmute: Primal Life to Earth]

 

 • Blacksmithing:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_06.png [Bracers of the Green Fortress]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate10.png [Earthpeace Breastplate]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_38-1.png [Oathkeeper’s Helm]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_13-1.png [Shadesteel Bracers]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_30.png [Shadesteel Girdle]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_21.png [Shadesteel Greaves]
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_08.png [Shadesteel Sabots]
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate07-2.png [Wildguard Breastplate]
 9. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_22-1.png [Wildguard Helm]
 10. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_18.png [Wildguard Leggings]

 

 • Engineering:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_27.png [Nigh-Invulnerability Belt]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_zapthrottlegascollector.png [Zapthrottle Mote Extractor]

 

 • Inscription:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_ticket_tarot_furies.png [Greater Darkmoon Card]

 

 • Jewelcrafting:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_crown_01.png [Coronet of Verdant Flame]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_56.png [Khorium Band of Leaves]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_33.png [Pendant of Shadow’s End]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_31.png [Pendant of Withering]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_69.png [The Natural Ward]

 

 • Leatherworking:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_25.png [Belt of Natural Power]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_04.png [Boots of Natural Grace]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_08-1.png [Boots of Shackled Souls]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_02-1.png [Bracers of Renewed Life]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_17.png [Bracers of Shackled Souls]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_drum_07.png [Drums of Restoration]
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_25-1.png [Gloves of the Living Touch]
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_12-1.png [Greaves of Shackled Souls]
 9. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_32.png [Hood of Primal Life]
 10. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_06.png [Living Crystal Breastplate]
 11. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_13-1.png [Living Dragonscale Helm]
 12. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_26-1.png [Redeemed Soul Cinch]
 13. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_05-1.png [Redeemed Soul Legguards]
 14. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_14.png [Redeemed Soul Moccasins]
 15. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_18.png [Redeemed Soul Wristguards]
 16. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_shadow_antishadow.png [Shadow Armor Kit]
 17. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_07.png [Shoulderpads of Renewed Life]
 18. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_51.png [Stylin’ Adventure Hat]
 19. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_26-1.png [Waistguard of Shackled Souls]

 

 • Tailoring:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_05.png [Belt of the Long Road]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_16-1.png [Cloak of Arcane Evasion]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_holy_restoration.png [Golden Spellthread]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_24.png [Lifeblood Belt]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_20-1.png [Night’s End]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_moonrag_primal.png [Primal Mooncloth]
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_31.png [Primal Mooncloth Belt]
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_02-1.png [Primal Mooncloth Shoulders]
 9. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_nature_lightning.png [Silver Spellthread]
 10. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_09-1.png [Soulguard Bracers]
 11. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_07.png [Soulguard Girdle]
 12. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_cloth_09.png [Soulguard Leggings]
 13. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_10.png [Soulguard Slippers]
 14. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_25.png [Swiftheal Mantle]
 15. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_13-2.png [Swiftheal Wraps]
 16. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_11.png [White Remedy Cape]

 

 • Enchanting:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-2.png [Superior Healing]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-2.png [Major Healing]
 3. Enchant Weapon – Major Healing

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها