آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  Titanium Ore فلزی است که فقط در Northrend یافت می شود و از تیتانیوم برای ساخت موارد مختلف برای مشاغل مختلف استفاده می شود. شما با دراپ دو عدد Titanium Ore از سنگ معدن Titanium Vein میتونید Titanium Bar رو بسازید.  

  Saronite Ore فلزی است که فقط در Northrend یافت می شود و شما با دو عدد Saronite Ore که از سنگ معدن Saronite Deposit و Rich Saronite Deposit دراپ میشه میتونید Saronite Bar رو بسازید. نکته آخر هم سطح شغل mining شما باشد skill 400 باشه که به قولا به اون شخص در بازی wold of warcraft استاد بزرگ ، Grand master می گویند.

  یکی از ارزشمند ترین سنگ هایی که در mining شما باید دراپ کنید و به دست بیارید ، Cobalt Ore هست و مناطق دراپ این سنگ هم زیاد پهناور نیست که در چند قاره بتونید برید و به راحتی دراپ کنید این سنگ اگر در سرور شلوغی دارید بازی میکنید ، معمولا قبل شما یکی داره دراپ میکنه یا کنار شما داره پرسه میزنه که پیدا کنه !

  Adamantite Ore از رگه های Adamantite Deposit و Rich Adamantite Deposit استخراج می شود این سنگ معدنی در بیشتر مناطق اوتلند یافت می شود ، برای استخراج و mining این سنگ معدن در حالت Adamantite Deposit به حداقل مهارت استخراج 325 skill نیاز دارید و برای استخراج از سنگ Rich Adamantite Deposit به مهارت 350 skill نیاز دارید  

  Fel Iron Ore رو شما بایستی از سنگ Fel Iron Deposit استخراج کنید که برای استخراج و mining این سنگ معدن به حداقل مهارت استخراج 275 skill نیاز دارید .

  Thorium Ore رو می توان در درجه اول در مناطقی یافت که حداقل سطح لول آنها 30 ، 35 یا 40 باشد، بعد از استخراج و mining سنگ Small Thorium Vein شما میتوانید Thorium Ore رو به دست بیارید ، که باهاش میشه Thorium Bar رو ساخت و نکته بعدی اینکه شما برای استخراج و mining  این سنگ معدن به حداقل skill 200 نیاز دارید.  

  Truesilver Ore رو می توان در درجه اول در مناطقی یافت که حداقل سطح لول آنها 30 ، 35 یا 40 باشد، Truesilver Ore هم از استخراج سنگ Truesilver Deposit به دست مییاد که باهاش میشه Truesilver Bar رو ساخت و نکته بعدی اینکه شما برای استخراج و mining این سنگ معدن به حداقل skill 165 نیاز دارید.  

مطالب زیر را هم ببینید