آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  تاکتیک تصویری – فیلم Onyxia 25 تاکتیک تصویری (فیلم) Onyxia در حالت 25 نفرنرمال امیدواریم لذت ببرید.

  تاکتیک تصویری (فیلم) 25 Onyxia امیدواریم لذت ببرید اونیکسا 4880K HP داره . فاز یک فقط Melee اتک اونیکسا هستش . یعنی اسپل فقط Flame Breath و Cleave و دو تا اسپل دیگه استفاده میکنه فقط حواستون باشه جلوی اونیکسا زیاد نباشید چون پرت میشید اینور

مطالب زیر را هم ببینید