آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  موارد مورد نیاز برای 25Man-Normal : یک عدد تانک بالای 50K HP (بهترین تانک دوریده . توی این راید دو تا بودند با باف کامل 80K HP) و دو عدد Off-Tank بالای 30K HP 7-8 عدد هیلر (2 تا پریست – 3 تا پالادین و 2 تا شمن) 5 عدد Melee Dps 9 عدد AOE اسپلر یا همون Range Dps (شمن – میج – وارلوک – هانتر)

مطالب زیر را هم ببینید