آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  اموزش گرفتن اچیومنت The Immortal شما باید در حالت 25 نفره به Naxxramas برید و باس های این اینس رو شکست بدید، بدون اینکه عضویی از raid شما در طول نبرد بمیره.

  اموزش گرفتن اچیومنت Realm First! Magic Seeker برای گرفتن این اچیومنت میبایست اولین گروهی باشید که به The Eye of Eternity میرید و باس Malygos رو در حالت 25 نفر شکست میدید، در زیر هم ویدیویی از مراحل گرفتین این اچیومنت اماده کردیم.

  اموزش گرفتن اچیومنت Realm First! Conqueror of Naxxramas برای گرفتن این اچیومنت میبایست اولین گروهی باشید که به Naxxramas میرید و باس Kel’Thuzad رو در حالت 25 نفر شکست میدید، در زیر هم ویدیویی از مراحل گرفتین این اچیومنت اماده کردیم.

  اموزش گرفتن اچیومنت Realm First! Obsidian Slayer (25 player) تاکتیک این اچیومنت این هست که، شما باید اولین گروهی باشید که با 25 نفر میرید به اینس The Obsidian Sanctum و در اونجا باس Sartharion رو می کشید، و اگر موفق به این کار شدید در اخر title یا همون لقب Obsidian Slayer رو دریافت خواهید کرد.

مطالب زیر را هم ببینید