آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  Tier 8 Set Overview Classic WoW Tier 8 مجموعه های (set) 5-item, class طبقه ای و خاص است که می توان با یورش Ulduar به دست آورد.

  Tier 7 Set Overview Classic WoW Tier 7 نوعی از item set است. هر مجموعه set شامل 5 قطعه است.

  Tier 6 Set Overview Classic WoW Tier 6 نوعی از item set است هر set شامل 8 قطعه است.هر قطعه با دستیابی به یک armor token از شکست یک boss در raid بدست مییاد.

  Tier 5 Set Overview Classic WoW امروزم با شما هستیم با یه پست اموزشی world of warcraft دیگه : Tier 5 نوعی از item set است و هر مجموعه شامل 5 قطعه است.

  Tier 4 Set Overview Classic WoW Tier 4 نوعی از item set است. هر مجموعه و set شامل 5 قطعه است. هر قطعه با بدست آوردن یک نشان armor token و “Fallen” از شکست یک raid boss در The Burning Crusade خریداری می شود. هر نشانه و توکن برای یک قطعه زره (chest, head و غیره) مناسب است و برای هر یک از چندین کلاس خاص معتبر است.

  Tier 3 Set Overview Classic WoW Tier 3 نوعی از armor set است که از نسخه 60 نسخه Naxxramas به دست آمده است.

  Tier 2 Set Overview Classic WoW ایتم set Tier 2 Set Overview Classic WoW مجموعه ای از armor هشت قطعه ای درجه 2 در درجه اول از باس ها درBlackwing Lairپیدا مشه .

مطالب زیر را هم ببینید