آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

راهنمای فارم کردن Saronite Ore

 

Saronite Ore فلزی است که فقط در Northrend یافت می شود و شما با دو عدد Saronite Ore که از سنگ معدن Saronite Deposit و Rich Saronite Deposit دراپ میشه میتونید Saronite Bar رو بسازید.

نکته آخر هم سطح شغل mining شما باشد skill 400 باشه که به قولا به اون شخص در بازی wold of warcraft استاد بزرگ ، Grand master می گویند.

 

1- Dragonblight

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Dragonblight-Saronite-Deposit.jpg

 

2- Icecrown

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Icecrown-Saronite-Deposit.jpg

 

3- Sholazar Basin

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Sholazar-Basin-Saronite-Deposit.jpg

 

4- The Storm Peaks

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/The-Storm-Peaks-Saronite-Deposit.jpg

 

5- Wintergrasp

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Wintergrasp-Saronite-Deposit.jpg

 

6- Zul’Drak

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/ZulDrak-Saronite-Deposit.jpg

 

 

 

1- Crystalsong Forest

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Crystalsong-Forest-Saronite-Deposit.jpg

 

2- Dragonblight

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Dragonblight-Saronite-Deposit-1.jpg

 

3- Icecrown

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Icecrown-Rich-Saronite-Deposit.jpg

 

4- Sholazar Basin

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Sholazar-Basin-Saronite-Deposit-1.jpg

 

5- The Storm Peaks

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/The-Storm-Peaks-Saronite-Deposit-1.jpg

 

6- Wintergrasp

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Wintergrasp-Saronite-Deposit-1.jpg

 

 

به عنوان یک ماده تشکیل دهنده :

سنگ معدن Saronite Ore با مهارت 400 می تواند توسط Jewelcrafting پیش بینی شود و در نتیجه یک گوهر نادر غیرمعمول و تصادفی ایجاد شود:

 

 

کاربرد Saronite Bar در شغل های دیگر داره از جمله :

Alchemy:
 
Blacksmithing :
 • Brilliant Saronite collection items
 • Ornate Saronite Battlegear items
 • Savage Saronite Battlegear items
 • Tempered Saronite collection items
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_mace_67.png [Cudgel of Saronite Justice]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_26.png [Daunting Handguards]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_16.png [Daunting Legplates]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_36.png [Eternal Belt Buckle]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_mace_69.png [Furious Saronite Beatstick]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_130.png [Helm of Command]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_axe_87.png [Honed Cobalt Cleaver]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_11.png [Icebane Chestguard]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_33.png [Icebane Girdle]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_08-1.png [Icebane Treads]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_26.png [Righteous Gauntlets]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_16.png [Righteous Greaves]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_shortblade_68.png [Saronite Ambusher]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_shield_46.png [Saronite Bulwark]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_shield_46.png [Saronite Defender]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_shield_46.png [Saronite Protector]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_shortblade_68.png [Saronite Shiv]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_sword_94.png [Saronite Spellblade]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_sword_111.png [Savage Cobalt Slicer]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_titanium_shield_spike.png [Titanium Shield Spike]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_key_11.png [Titanium Skeleton Key]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_18.png [Titanium Weapon Chain]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_09.png [Vengeance Bindings]

 

Armorsmithing و Weapon smithing :
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate13.png [Chestplate of Conquest]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_sword_97.png [Corroded Saronite Edge]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_sword_97.png [Corroded Saronite Woundbringer]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_02.png [Legplates of Conquest]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_mace_63.png [Saronite Mindcrusher]

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_frost_frozencore.png [Frozen Orb] :
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_134.png [Brilliant Titansteel Helm]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_08.png [Brilliant Titansteel Treads]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_134.png [Spiked Titansteel Helm]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_08.png [Spiked Titansteel Treads]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_134.png [Tempered Titansteel Helm]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_08.png [Tempered Titansteel Treads]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_mace_87.png [Titansteel Bonecrusher]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_mace_84.png [Titansteel Destroyer]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_mace_87.png [Titansteel Guardian]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_shortblade_76.png [Titansteel Shanker]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_shield_60.png [Titansteel Shield Wall]

 

 Crusader Orb :

 

Engineering :

 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_rifle_19.png [Armor Plated Combat Shotgun]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_crate_01.png [Box of Bombs]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_supersappercharge.png [Global Thermal Sapper Charge]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_enggizmos_swissarmy.png [Gnomish Army Knife]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_nature_elementalprecision_1.png [Gnomish Lightning Generator]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_nature_lightningoverload.png [Goblin Beam Welder]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_05.png [Healing Injector Kit]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_spyglass_02.png [Heartseeker Scope]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_molle.png [MOLL-E]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_04.png [Mana Injector Kit]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_rifle_08.png [Mark “S” Boomstick]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_enggizmos_14.png [Scrapbot Construction Kit]
 • https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_enggizmos_19.png [Titanium Toolbox]

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها