آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

آموزش تغییر و فعال کردن Autobroadcast در سرور wow

 

Autobroadcast همان سیستمی است که پیغام هایی رو به صورت اتوماتیک در سرور ارسال میکنه اما برای تغییر و فعال کردن این مورد شما میبایست کد تغییر نام و رنگ برای دیتابیس بنویسید که احتیاج به دانش برنامه نویسی دارید.

ولی خوب ما برای شما این کد ها رو آماده کردیم فقط شما باید این کدها رو کپی و در قسمت مورد نظر دیتابیس وارد کنید.

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

در این پست اول ما برای نسخه AzerothCore توضیح میدیم و بعد از این برای نسخه TrinityCore

در ابتدا شما کد زیر رو در دیتابیس acore_world وارد کنید:

DELETE FROM `acore_string` WHERE `entry`=11000;
INSERT INTO `acore_string` (`entry`, `content_default`, `locale_koKR`, `locale_frFR`, `locale_deDE`, `locale_zhCN`, `locale_zhTW`, `locale_esES`, `locale_esMX`, `locale_ruRU`) VALUES
(11000, ‘|cffffff00[|c00077766www.wikiwow.ir|cffffff00]: |cFFF222FF%s|r’, NULL, NULL, ‘|cffffff00[|c00077766www.wikiwow.ir|cffffff00]: |cFFF222FF%s|r’, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);

 

اگر کد بالا خوانا نیست فایل اماده در زیر همین پست رو دانلود کنید .

 

همانند تصاویر زیر :

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-2.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-3.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-4.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-5.jpg

 

مرحله دوم : وارد دیتابیس acore_auth بشید و تیبل autobroadcast را بازکنید، بعد از باز کردن یک سری فیلد های مانند زیر میبینید :

realmid : شماره ریلم هست که پیام ها رو از ریلم دوم به بعد جدا سازی کنه .

id : برای پیغام ها باید ترتیب بزارید یعنی اگر 1 بزارید اولین پیغامی که بعد از روشن شدن سرور ارسال میشه شماره 1 هست و به ترتیب هر عددی باشه ارسال میشه .

weight : عدد 1 وارد کنید.

text : متنی را که میخواهید به صورت اتوماتیک در سرور ارسال شود را وارد کنید .

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-10.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-11.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-12.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-13.jpg

 

مرحله سوم: Worldserver.conf رو باز میکنیم و به دنبال AutoBroadcast.On میگردیم، سپس تنظیمات رو مانند زیر انجام میدیم :

AutoBroadcast.On رو مساوی با 1 قرار میدهیم تا فعال شود .

AutoBroadcast.Center اگر 0 قرار دهیم پیغام برای پلیر به صورت Announce ارسال میشه و اگر 1 قرار دهیم به صورت Notify و اگر 2 قرار دهیم هر دو حالت با هم ارسال میشه .

AutoBroadcast.Timer همان مدت تایم بین ارسال پیغام ها و به صدم ثانیه محاسبه میشود . 60000 مساوی با 60 ثانیه است.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-17.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-18.jpg

 

خوب در اینجا کار تمام است ذخیره کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

برای نسخه TrinityCore :

در ایتدا شما کد زیر رو در دیتابیس world وارد کنید:

 

DELETE FROM `trinity_string` WHERE `entry`=11000;
INSERT INTO `trinity_string` (`entry`, `content_default`, `content_loc1`, `content_loc2`, `content_loc3`, `content_loc4`, `content_loc5`, `content_loc6`, `content_loc7`, `content_loc8`) VALUES
(11000, ‘|cffffff00[|c00077766wikiwow.ir|cffffff00]: |cFFF222FF%s|r’, NULL, NULL, ‘|cffffff00[|c00077766wikiwow.ir|cffffff00]: |cFFF222FF%s|r’, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);

 

اگر کد بالا خوانا نیست فایل زیر در قسمت باکس دانلودمیتونید فایل اماده رو دانلود کنید .

 

همانند تصاویر زیر :

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-6.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-7.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-8.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-9.jpg

 

مرحله دوم : وارد دیتابیس auth بشید و تیبل autobroadcast را بازکنید، بعد از باز کردن یک سری فیلد های مانند زیر میبینید :

realmid : شماره ریلم هست که پیام ها رو از ریلم دوم به بعد جدا سازی کنه .

id : برای پیغام ها باید ترتیب بزارید یعنی اگر 1 بزارید اولین پیغامی که بعد از روشن شدن سرور ارسال میشه شماره 1 هست و به ترتیب هر عددی باشه ارسال میشه .

weight : عدد 1 وارد کنید.

text : متنی را که میخواهید به صورت اتوماتیک در سرور ارسال شود را وارد کنید .

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-14.jpg

 

مرحله سوم: Worldserver.conf رو باز میکنیم و به دنبال AutoBroadcast.On میگردیم، سپس تنظیمات رو مانند زیر انجام میدیم :

AutoBroadcast.On رو مساوی با 1 قرار میدهیم تا فعال شود .

AutoBroadcast.Center اگر 0 قرار دهیم پیغام برای پلیر به صورت Announce ارسال میشه و اگر 1 قرار دهیم به صورت Notify و اگر 2 قرار دهیم هر دو حالت با هم ارسال میشه .

AutoBroadcast.Timer همان مدت تایم بین ارسال پیغام ها و به صدم ثانیه محاسبه میشود . 60000 مساوی با 60 ثانیه است.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-15.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-16.jpg

 

خوب در اینجا کار تمام است ذخیره کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Autobroadcast-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-wow-1.jpg

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
joana
joana
2 سال قبل

سلامی مجدد
میخواستم بدونم چه جوری تو boss که خودمون ساختیم لوت {loot} بزاریم خیلی درگیرشم
ایا از sqlyog نمیشه ساخت باید نرم افزار جدا گانه باشه
ممنون میشیم راهنمایی کنید