آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

راهنمای فارم کردن Crystallized Shadow

 

Crystallized Shadow یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Eternal Shadow رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Eternal Shadow ساخته بشه.

موجودات مختلف  در مناطق Northrend هستند که این ایتم میشه از اونها دراپ کرد ، مانند:

 1. Shadow Revenant
 2. Wandering Shadow

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Eternal-Shadow-2.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Shadow-Revenant-2.jpg

 

Eternal Shadow ایتمی است که در شغل ها کارامد است از جمله :

 • Alchemy :
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_33-1.png [Transmute: Ametrine]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_31-1.png [Transmute: Dreadstone]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_eternal_earth.png [Transmute: Eternal Shadow to Earth]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_eternal_life-1.png [Transmute: Eternal Shadow to Life]

 

 • Blacksmithing :
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_06-1.png [Battlelord’s Plate Boots]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_34.png [Belt of the Titans]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_36-2.png [Eternal Belt Buckle]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_32.png [Legplates of Painful Death]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_130-2.png [Ornate Saronite Skullshield]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_08-3.png [Ornate Saronite Walkers]
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_130-2.png [Savage Saronite Skullshield]
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_08-3.png [Savage Saronite Walkers]
 9. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_61.png [Socket Gloves]
 10. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_shield_19.png [Titanium Plating]

 

 • Enchanting:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-6.png [Enchant Cloak – Superior Nature Resistance]

 

 • Engineering:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-4.png [Mechanized Snow Goggles]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-4.png [Mechanized Snow Goggles]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-4.png [Mechanized Snow Goggles]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-4.png [Mechanized Snow Goggles]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_rifle_06-1.png [Nesingwary 4000]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-4.png [Visage Liquification Goggles]
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_fire_bluefirenova.png [Wormhole Generator: Northrend]

 

 • Inscription:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_book_07.png [Rituals of the New Moon]

 

 • Jewelcrafting:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_ahnqiraj_06.png [Ring of Scarlet Shadows]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_14.png [Shadowmight Ring]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_55-2.png [Titanium Impact Band]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_35-1.png [Titanium Spellshock Necklace]

 

 • Leatherworking:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_34.png [Bladeborn Leggings]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_23b.png [Bracers of Swift Death]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_36a.png [Bracers of Swift Death]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_37b.png [Death-Warmed Belt]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_leather_07.png [Footpads of Impending Death]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_leather01.png [Footpads of Silence]
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_13-1.png [Ice Striker’s Cloak]
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_32.png [Knightbane Carapace]
 9. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_leather_18a.png [Knightbane Carapace]
 10. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_22-2.png [Nightshock Girdle]
 11. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_121.png [Nightshock Hood]
 12. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_23-2.png [Trollwoven Girdle]
 13. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_87-1.png [Trollwoven Spaulders]

 

 • Mining:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_ingot_titansteel_blue-1.png [Titansteel Bar]

 

 • Tailoring:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_19.png [Cloak of Crimson Snow]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_02-2.png [Deathchill Cloak]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_ebonweave.png [Ebonweave]

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها