آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

مجموعه ماکروهای کاربردی و مفید برای کلاس paladin

 

مجموعه ماکروهای کاربردی و مفید برای کلاس paladin

 

 • Judgement – Target of Target

 

#showtooltip

/use [harm][@targettarget] Judgment

 

/cast [nomod,target=arena1] repentance

 

/cast [nomod,target=arena2] repentance

 

 

/cast [nomod,target=arena3] repentance

 

 

 • Holy – Stopcasting
/stopcasting

 

 

 • Holy – Stun Arena 1
/cast [target=arena1] hammer of justice

 

 

 • Holy – Stun Arena 2
/cast [target=arena2] hammer of justice

 

 

 • Holy – Stun Arena 3
/cast [target=arena3] hammer of justice

 

 

 • Holy – Target Pet

 

/target [@DPSNAMEHERE-pet]

 • Ret – BoP Party 1

#showtooltip

/cast [target=party1] Blessing of Protection

 

 

 

 • Ret – BoP Party 2

#showtooltip

/cast [target=party2] Blessing of Protection

 

 

 

#showtooltip

/cast Crusader Strike

/startattack

/script UIErrorsFrame:Clear()

 

#showtooltip

/cast [target=party1] Flash of Light

 

 

#showtooltip

/cast [target=party2] Flash of Light

 

 

 • Ret – Judgment

#showtooltip

/cast Judgment

/startattack

/script UIErrorsFrame:Clear()

 

 

 

/cast [target=focus] Repentance

 

 

 • Ret – Stun Arena 1
/cast [target=arena1] Hammer of Justice

 

 

 • Ret – Stun Arena 2
/cast [target=arena2] Hammer of Justice

 

 

 • Ret – Stun Arena 3
/cast [target=arena3] Hammer of Justice

 

 

 • Ret – Stun Focus

 

#showtooltip

/cast [target=focus] Hammer of Justice

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها