آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

مجموعه ماکروهای کاربردی و مفید برای کلاس Hunter

مجموعه ماکروهای کاربردی و مفید برای کلاس Hunter

All-in-one sting macro

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

#showtooltip

/cast [pvptalent:4/1,mod:shift,@focus] Viper Sting; [pvptalent:4/1] Viper Sting; [pvptalent:4/2,mod:shift,@focus] Scorpid Sting; [pvptalent:4/2] Scorpid Sting; [mod:shift,@focus] Spider Sting; Spider Sting

 

  •  Snake Hunter

 

#showtooltip [talent:2/1] A murder of Crows; [talent:2/3] Snake Hunter

/cast A Murder of Crows

/cast Snake Hunter

 

  • Focus Pet Attack

 

#showtooltip

/cast [target=Focus] Growl

/petattack [@focus]

/cast Dash

 

#showtooltip

/cast [target=player] Master’s Call

 

#showotooltip

/cast [@DPSNAMEHERE] Master’s Call

 

 

 

#showotooltip

/cast [@HEALERNAMEHERE] Master’s Call

 

#showtooltip

/cast [target=player] Roar of Sacrifice

 

#showotooltip

/cast [@DPSNAMEHERE] Roar of Sacrifice

 

 

#showotooltip

/cast [@HEALERNAMEHERE] Roar of Sacrifice

 

مارک + ترک هانتر

/stopmacro [noexists]
/run for i=1,GetNumTrackingTypes() do local n, t, a, c = GetTrackingInfo(i); if string.find(n, UnitCreatureType(“target”)) then if t~=GetTrackingTexture(i) then SetTracking(i); end end end
/cast Hunter’s Mark

 

برداشتن enrage بدون تارگت کردن

##showtooltiip Tranquilizing Shot
/cast [@mouseover] Tranquilizing Shotpoon

 

md به تارگت فعلی باس

#showtooltip
/cast [@targettarget] Misdirection

 

#showtooltip Intimidation
/petattack
/cast Intimidation

 

 

#showtooltip Rapid Fire
/cast Rapid Fire
/cast kill command

 

 

#showtooltip Roar of Sacrifice
/cast [target=yourname] [pet] Roar of Sacrifice

 

 

 

#showtooltip
/castsequence Aspect of the Dragonhawk, Aspect of the Viper
/cast Trueshot Aura

 

 

#showtooltip
/stopcasting
/stopcasting
/cast Deterrence
/cancelaura Deterrence

 

 

#showtooltip Rapid Fire
/cast Prowl
/cast Rapid Fire
/cast !Kill Command
/cast Rabid
/cast Furious Howl
/cast Call of the Wild
/cast Serpent Sting
/petattack

 

 

#showtooltip Chimera Shot
/cast !auto shot
/cast Chimera Shot
/cast !Kill Command
/cast !silencing shot
/run UIErrorsFrame:Clear()

 

 

#showtooltip Aimed Shot
/cast Aimed Shot
/cast !Auto Shot
/cast !silencing Shot
/cast !Kill Command
/petattack
/run UIErrorsFrame:Clear()

 

#showtooltip Arcane Shot
/cast !Kill Command
/cast !Silencing Shot
/cast Arcane Shot
/run UIErrorsFrame:Clear()

 

#showtooltip Kill Shot
/cancelaura Deterrence
/cancelaura Hand of Protection
/cast Kill Shot
/cast !Kill Command
/cast !Silencing Shot
/run UIErrorsFrame:Clear()

 

#showtooltip Steady Shot
/cast !auto shot
/cast Steady Shot
/cast !Kill Command
/cast !Silencing Shot
/run UIErrorsFrame:Clear()

 

#showtooltiip Tranquilizing Shot
/target Shambling Horror
/cast Tranquilizing Shot

 

#showtooltip
/castsequence Aspect of the Dragonhawk, Aspect of the Viper
/cast Trueshot Aura

 

#showtooltip Misdirection
/target focus
/cast Misdirection
/assist

 

 

#showtooltip Master’s Call
/target DonorBashed
/cast Master’s Call
/targetlasttarget
/target Donorbashed
/cast Roar of Sacrifice
/targetlasttarget

 

  • Set Tracking Type Macro:
/run for i=1,GetNumTrackingTypes() do local n, t, a, c = GetTrackingInfo(i); if string.find(n, UnitCreatureType(“target”)) then if t~=GetTrackingTexture(i) then SetTracking(i); end end end

 

#showtooltip
/cast [@focus,help][help][@pet,exists] Misdirection

 

#showtooltip
/cast [@name,exists] Master’s Call

 

  • Burst macro
#showtooltip
/cast Kill Command
/cast Call of the Wild
/cast Rapid Fire
/use 14 (the bottom trinket slot)

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها