آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

مانت های مخصوص هر نژاد در کجا پیدا میشود؟

 

مانت های مخصوص هر نژاد در کجا پیدا میشود؟

در این پست قصد داریم مکان خرید مانت های مخصوص هر نژاد در بازی world of warcraft رو توضیح بدیم، چون بازیکنهای تازه وارد در مواقع متعدد محل و فروشنده این مانت ها رو نمیدونند.

یه نکته ای رو من یاداوری کنم که اگر شما مانت یک نژاد دیگه رو میخواید داشته باشید میبایست با کوئست زدن در منطقه اون نژاد Exalted بشید. به عنوان مثال، اگر شما یک Undead بودید و می خواستید یک Horn of the Black Wolf که مانت نژاد Orc هست رو بخرید، ابتدا باید با منطقه orgrimmar به وضعیت Exalted برسید.

نکته: شما اگه Horde هستید نمیتونید مانت های Alliance رو داشتیه باشید و بالعکس

 

 • https://wikiwow.ir/dl/2023/01/Alliance-wiwkiwow.ir_.png Alliance

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-1.jpg

 

 • نژاد Human : شما میتونید به منطقه Elwynn Forest برید و از فروشنده ای به نام Katie Hunter مانت مورد نظر رو بخرید.
 • نمونه مانت لول 20 :
 1. Pinto Bridle
 2. Chestnut Mare Bridle
 • نمونه مانت لول 40 :
 1. Swift Palomino
 2. Swift Brown Steed

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-5.jpg

 

 • نژاد Dwarves : شما میتونید به منطقه Dun Morogh برید و از فروشنده ای به نام Veron Amberstill مانت مورد نظر رو بخرید.
 • نمونه مانت لول 20 :
 1. Gray Ram
 2. Brown Ram
 • نمونه مانت لول 40 :
 1. Swift White Ram
 2. Swift Brown Ram

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-2.jpg

 

 • نژاد Night Elves : شما میتونید به منطقه Darnassus برید و از فروشنده ای به نام Lelanai مانت مورد نظر رو بخرید.
 • نمونه مانت لول 20 :
 1. Reins of the Striped Nightsaber
 2. Reins of the Striped Frostsaber
 • نمونه مانت لول 40 :
 1. Reins of the Swift Frostsaber
 2. Reins of the Swift Mistsaber

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-4.jpg

 

 • نژاد Gnomes : شما میتونید به منطقه Dun Morogh برید و از فروشنده ای به نام Milli Featherwhistle مانت مورد نظر رو بخرید.
 • نمونه مانت لول 20 :
 1. Unpainted Mechanostrider
 2. Blue Mechanostrider
 • نمونه مانت لول 40 :
 1. Swift Green Mechanostrider
 2. Swift White Mechanostrider

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-3.jpg

 

 • نژاد Draenei : شما میتونید به منطقه The Exodar برید و از فروشنده ای به نام Torallius the Pack Handler مانت مورد نظر رو بخرید.
 • نمونه مانت لول 20 :
 1. Brown Elekk
 2. Purple Elekk
 • نمونه مانت لول 40 :
 1. Great Blue Elekk
 2. Great Green Elekk

 

 

نکته : برای خرید Flying Mount یا به قولا مانت های پرنده Alliance هم زمانی که لول هیروی شما به 60 رسید به منطقه Hellfire Peninsula برید از فروشنده ای به نام Grunda Bronzewing مانت مورد نظر رو بخرید.

 

 • نمونه مانت لول 60 :
 1. Golden Gryphon
 2. Ebon Gryphon
 • نمونه مانت لول 70 :
 1. Swift Blue Gryphon
 2. Swift Purple Gryphon

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-15.jpg

 

 • نکته : در مورد فروشندهها، شما میتونید به شهر ها و مناطق دیگه هم برید و از جاهای دیگه هم مانت پرنده و مانت زمینی خرید کنید، که این نوع مانت ها عمومی برای تمام نژاد های Alliance هستند، به عنوان مثال:
 1. Brunn Flamebeard
 2. Durgan Thunderbeak
 3. Mei Francis
 4. Grunda Bronzewing

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

 

 • https://wikiwow.ir/dl/2023/01/Horde-wikiwow.ir_.png Horde

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-6.jpg

 

 • نژاد Orc : شما میتونید به منطقه Orgrimmar برید و از فروشنده ای به نام Ogunaro Wolfrunner مانت مورد نظر رو بخرید.
 • نمونه مانت لول 20 :
 1. Horn of the Dire Wolf
 2. Horn of the Brown Wolf
 • نمونه مانت لول 40 :
 1. Horn of the Swift Brown Wolf
 2. Horn of the Swift Timber Wolf

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-7.jpg

 

 • نژاد Undead : شما میتونید به منطقه Tirisfal Glades برید و از فروشنده ای به نام Zachariah Post مانت مورد نظر رو بخرید.
 • نمونه مانت لول 20 :
 1. Blue Skeletal Horse
 2. Brown Skeletal Horse
 • نمونه مانت لول 40 :
 1. Purple Skeletal Warhorse
 2. Ochre Skeletal Warhorse

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-8.jpg

 

 • نژاد Tauren : شما میتونید به منطقه Mulgore برید و از فروشنده ای به نام Harb Clawhoof مانت مورد نظر رو بخرید.
 • نمونه مانت لول 20 :
 1. Gray Kodo
 2. Brown Kodo
 • نمونه مانت لول 40 :
 1. Great White Kodo
 2. Great Brown Kodo

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-9.jpg

 

 • نژاد Troll : شما میتونید به منطقه Durotar برید و از فروشنده ای به نام Zjolnir مانت مورد نظر رو بخرید.
 • نمونه مانت لول 20 :
 1. Whistle of the Emerald Raptor
 2. Whistle of the Turquoise Raptor
 • نمونه مانت لول 40 :
 1. Swift Orange Raptor
 2. Swift Olive Raptor

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-10.jpg

 

 • نژاد Blood Elf : شما میتونید به منطقه Eversong Woods برید و از فروشنده ای به نام Winaestra مانت مورد نظر رو بخرید.
 • نمونه مانت لول 20 :
 1. Blue Hawkstrider
 2. Black Hawkstrider
 • نمونه مانت لول 40 :
 1. Swift Pink Hawkstrider
 2. Swift Green Hawkstrider

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-14.jpg

 

نکته : برای خرید Flying Mount یا به قولا مانت های پرنده Horde هم زمانی که لول هیروی شما به 60 رسید به منطقه Hellfire Peninsula برید از فروشنده ای به نام Bana Wildmane مانت مورد نظر رو بخرید.

 

 • نمونه مانت لول 60 :
 1. Blue Wind Rider
 2. Green Wind Rider
 • نمونه مانت لول 70 :
 1. Swift Red Wind Rider
 2. Swift Green Wind Rider

 

 • نکته : در مورد فروشندهها، شما میتونید به شهر ها و مناطق دیگه هم برید و از جاهای دیگه هم مانت پرنده و مانت زمینی خرید کنید، که این نوع مانت ها عمومی برای تمام نژاد های Horde هستند، به عنوان مثال:
 1. Bana Wildmane
 2. Dama Wildmane
 3. Mei Francis
 4. Tohfo Skyhoof

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%87%D8%B1-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-11.jpg

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها