آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

لیست کامل دستورات گیم مستری

 

لیست کامل دستورات گیم مستری مورد استفاده در گیم سرورهای ورد اف وارکرافت

دستورات گیم مستری یا به اصطلاح game master commands از جمله امتیازاتی هست که game master در بازی wow میتونه به مقدار رنک خودش از این دستورات استفاده کنه برای رفع باگ یا مشکل ، کمک به بازیکن ، سرعت عمل در بازی ، فهمیدن اطلاعات مورد نیاز خود و سرور و بازیکنان و موارد بیشمار دیگه

دستورات کامل گیم مستری برای سرورهای world of warcraft که حدود 410 کماند است رو در اختیار شما قرار میدیم توجه داشته باشید که تمامی دستورات در داخل بازی با دستور ( . ) عمل میکنه و اکانت شما باید رنک لازم برای دسترسی به این دستورات را دارا باشد .

 • ساخت اکانت
  account create account pass.
  account create

 

 • حذف کردن اکانت
  account delete acc.
  account delete

 

 • قفل کردن اکانت
  account lock on/off.
  account lock

 

 • دیدن اکانتهای انلاین
  account onlinelist.
  account onlinelist

 

 • عوض کردن پسورد
  account password oldpass newpass newpass.
  account password

 

 • دادن رنک جی ام به اکانت
  account set gmlevel account rank realmid.
  account set gmlevel

 

 • قرار دادن 1 پسورد برای اکانت
  acc set pass acc pass pass.
  account set password

 

 • زدن کامنتهای مربوط به اکانت ست
  account set.
  account set

 

 • زدن کامنتهای مربوط به اکانت
  account.
  account

 

 • دادن ایتم
  additem codeitem.
  additem

 

 • دادن یک ست5تیکه ایتم
  additemset cod set.
  additemset

 

 • دادن پیام در کل بازی به اسم سرور
  ann message.
  announce

 

 • انداختن 1 باف روی سر خود یا دیگردی
  aura spell.
  aura

 

 • بن کردن 1 اکانت
  ban accaccname time reason.
  ban account

 

 • بن کردن کاراکتر
  ban charname time reason.
  ban character

 

 • بن کردن ای پی
  ban ipip time reason.
  ban ip

 

 • کامنتهای مربوط به بن کردن
  ban.
  ban

 

 • فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن 1 اکانت
  baninfo acc accname.
  baninfo account

 

 • فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن1کاراکتر
  baninfo char name.
  baninfo character

 

 • فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن1 ای پی
  [baninfo ip [ip.
  baninfo ip

 

 • فهمیدن دلیل و زمان و بن یا غیر بن بودن
  baninfo.
  baninfo

 

 • دیدن بانک
  bank.
  bank

 

 • دیدن لیست اکانتهای بن
  banlist acc.
  banlist account

 

 • دیدن لیست کاراکترهای بن
  banlist char.
  banlist character

 

 • دیدن لیست ای پی های بن
  banlist ip.
  banlist ip

 

 • دیدن لیست بن ها
  banlist.
  banlist

 

 • دیدن کاراکتر یا ان پی سی از زاویه مستقیم دوربین و دیدن حرکتهای ان
  bindsight.
  bindsight

 

 • برگرداندن کست یک اسپل
  cast back spell.
  cast back

 

 • برداشتن کست یک اسپل
  cast dist spell.
  cast dist

 

 • استفاده از کست یک اسپل
  cast self spell.
  cast self

 

 • استفاده کردن 1 اسپل بر روی چیزی چند بار بدون کست
  cast target spell.
  cast target

 

 • کامنتهای مربوط به کست
  cast.
  cast

 

 • تغییرات دلخواه به کاراکتر مثل تغییر نژاد/اسم
  cha cus name or target.
  character customize

 

 • حذف کردن کلی یک کاراکتر
  cha erase name or target.
  character erase

 

 • دادن لول به 1کاراکتر
  cha level name or targetlvl.
  character level

 

 • تغییر اسم 1 کاراکتر
  cha ren name or target.
  character rename

 

 • دادن لیستی از توضیحات در مورد کاراکتر
  cha rep name or target.
  character reputation

 

 • توقف کمبت و خروج از حالت کمبت
  combatstop name or target.
  combatstop

 

 • به سوی خود اوردن یک ان پی سی
  cometome target npc.
  cometome

 

 • دیدن لیست کامنتهای
  com.
  commands

 

 • برداشتن کولدان اسپلهایی که در کولدان هستن
  cool.
  cooldown

 

 • زدن دمیج به تارگت یا ان پی سی هر اندازه که عدد بدهید
  damage meghdar.
  damage

 

 • شروع شدن ارنا به صورت کلی حتی با شرکت کننده کم
  debug arena.
  debug arena

 

 • شروع شدن بتل گراند با تعدادی کم
  debug bg.
  debug bg

 

 • تغییر مودهای 32
  debug mod32value.
  debug Mod32Value

 

 • پخش سینماتور با دادن کد
  debug play cin id.
  debug play cinematic

 

 • پخش فیلم با دادن کد
  debug play movie id.
  debug play movie

 

 • پخش موسیقی با دادن کد
  debug play sound id.
  debug play sound

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به دیباگ
  debug.
  debug

 

 • برگرداندن شکل اصلی به ان پی سی یا کاراکتری که تغغیر قیافه داده
  demorph.
  demorph

 

 • کشتن یک ان پی سی یا کاراکتر
  die.
  die

 

 • پیاده کردن از مونت که سوار ان هست
  dismount.
  dismount

 

 • نشان دادن موقعیت و محل حرکت و مقیاس انها
  event act.
  event activelist

 

 • شروع شدن 1 ایونت با دادن کد
  [event start[id.
  event start

 

 • توقف یک ایونت با دادن کد
  [event stop[id.
  event stop

 

 • دیدن مشخصات 1 ایونت با دادن کد
  [event [id.
  event

 

 • اشنا شدن با 1 منظقه با دادن کد
  [explor [id.
  cheat explore 1.

 

 • دادن ارناها در زمانی که به صورت اتوماتیک پرداخت نشود
  flusharenapoints.
  flusharenapoints

 

 • خواب کردن یک کاراکتر
  freez.
  freeze

 

 • فعال یا غیر فعال کردن حالت صحبت کردن برای گیم مستر
  gm chat on/off.
  gm chat

 

 • فعال یا غیر فعال کردن حالتپرئاز برای گیم مستر
  gm fly on/off.
  gm fly

 

 • نشان دادن گیم مسترهای انلاین در بازی
  gm in game.
  gm ingame

 

 • نشان دادن لیست گیم مسترها و رنک انها
  gm list.
  gm list

 

 • فعال یا غیر فعال شدن حالت نامرئی و مرئی گیم مستر
  gm vis on/off.
  gm visible

 

 • خاموش یا روشن کردن حالت گیم مستری
  gm on/off.
  gm

 

 • دادن پیام در کل بازی و اسم گیم مستر در اول پیام باشد
  gmann message.
  gmannounce

 

 • دادن پیام که فقط گیم مسترها ببینند
  gmname message.
  gmnameannounce

 

 • دادن پیام به صورتی که در وسط صفحه بیاید برای سایر گیم مسترها
  gmnot message.
  gmnotify

 

 • رفتن کنار ان پی سی مورد نظر
  [go cre [id.
  go creature

 

 • رفتن به جایی در نقشه که در ان اردوگاه هست
  [go graveyard [id.
  go graveyard

 

 • رفتن به مقیاسی خاص در نقشه
  [go grid[id][id][id.
  go grid

 

 • رفتن به جایی که در ان گیم ابجکت با این کد هست
  [go object[id.
  go object

 

 • رفتن به جاهایی که در ان تاکسی برای پرواز به جاهای دیگر هست
  [go tax [id.
  go taxinode

 

 • رفتن به جایی که فرد به شما تیکت داده
  [go tic [id.
  go ticket

 

 • رفتن به مقیاس مکان خاصی در نقشه
  [go trig [id.
  go trigger

 

 • رفتن به جایی در نقشه به صورت دقیق با دادن مقیاس
  [go [x][y][z.
  go xyz

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به Go
  go.
  go

 

 • فعال کردن یک گیم ابجکت
  [gobj act [guid id.
  gobject activate

 

 • اضافه کردن یک گیم ابجکت
  [gobj add [id.
  gobject add

 

 • حذف یک گیم ابجکت
  [gobj dele [id.
  gobject delete

 

 • حرکت یک گیم ابجکت به مقیاسی خاص
  gobj move id map x y z.
  gobject move

 

 • فهمیدن کد گیم ابجکتی که در نزدیکی شماست
  gobj near.
  gobject near

 

 • اضافه کردن کد 1 گیم ابجکت در دیتا بیس در صورت نبودن ان
  [gobj add temp [id.
  gobject add temp

 

 • فهمیدن کد گیم ابجکتی که تارگت شماست
  gobj tar.
  gobject target

 

 • تغییر فاز یک گیم ابجکت
  [gobj set pha [id.
  gobject set phase

 

 • ریلود دادن یک گیم ابجکت
  [gobj turn [guid id.
  gobject turn

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به گیم ابجکت
  game obj.
  gobject

 

 • اوردن کسی پیش خودتان
  [sum [name.
  summon

 

 • دیدن موقعیتی که در ان هستید مثل طول عرض جغرافییایی و اسم مکان
  gps.
  gps

 

 • پیش خودتان اوردن یک گروه چند نفری
  [group sum [names.
  groupsummon

 

 • دیدن مشخصات یک گیم ابجکت
  guid.
  guid

 

 • ساختن گیلد
  “guild create “guildname” “learder.
  guild create

 

 • حذف گیلد
  “guild dele “guild name.
  guild delete

 

 • عضو کردن در گیلد
  “guild inv “guild name” “name.
  guild invite

 

 • رنک دادن به کسی در گیلد
  “guild rank “guild name” “rank.
  guild rank

 

 • حذف کسی از گیلد
  “guild uninv “name.
  guild uninvite

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به گیلد
  guild.
  guild

 

 • توضیحی در مورد دستورها بازی
  help.
  help

 

 • دادن انر
  honor add meghdar.
  honor add

 

 • دادن انر برای کشتن
  honor add kill.
  honor add kill

 

 • به روز رسانی میزان انری که فرد دارد
  honor update.
  honor update

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به انر
  honor.
  honor

 

 • ایستادن در هوا در فاصله 1 متری زمین
  hover.
  hover

 

 • دیدن لیست اینسهایی که در ان شرکت داشتید
  ins list.
  instance listbinds

 

 • سیو کردن شما و دیگری در اینستنسی که هستید
  i savedata.
  instance savedata

 

 • نشان دادن وضعیت اینسهای شما در صورت سیو بودن
  i stats.
  instance stats

 

 • پاک کردن سیو اینسهایی که سیوهستید
  i u all.
  instance unbind

 

 • دیدن کامنتهی مربوط به اینستنس
  i.
  instance

 

 • انتقال ایتم از کسی به کس دیگر
  [item move [id][id.
  itemmove

 

 • انداختن بیرون بازیکن از بازی
  [kick [name.
  kick

 

 • یادگرفتن همه تلنتهای خود هر 3 صفحه
  learn all my tal.
  learn all my talents

 

 • یادگرفتن همه اسپلهایی که کلاس شما دارد
  learn all my spell.
  learn all my spells

 

 • یاد گرفتن تمام تلتنهای پت شما
  learn all my pett.
  learn all my pettalents

 

 • یادگرفتن تمام چیزهای مربوط به کلاس شما
  learn all my class.
  learn all my class

 

 • یاد گرفتن اسپلهای مخصوص گیم مستر
  learn all gm.
  learn all gm

 

 • یاد گرفتن همه زبانهای در بازی
  learn all lang.
  learn all lang

 

 • یاد گرفتن تمام چیزهای مورد نیاز مانندماموریتها که اسپل میدهند
  learn all de.
  learn all default

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به لرن
  learn.
  learn

 

 • تغییر سایز بزرگی کوچیکی پلیر و ان پی سی
  mod scal 1-10.
  modify scale

 

 • یاد گرفتن همه شغلها برای گیم مستر
  learn all crafts.
  learn all crafts

 

 • زیاد یا کم کردن لول یک بازیکن
  levelup 1-255.
  levelup

 

 • لینک کردن درگیری بین هورد الیانس در گرا داده شده
  link gra gra hord/alliance.
  linkgrave

 

 • توضیح در مورد بافهایی که روی شماست
  list auras.
  list auras

 

 • دیدن لیت کریتورها با دادن کد مخصوص
  [list cre [id][id.
  list creature

 

 • نشان دادن اینکه این ایتم چه کسانی دارند
  [list item [name item.
  list item

 

 • نشان دادن اینکه که این گیم ابکت در کجا نقشه هست
  [list obj [id.
  list object

 

 • نشان دادن کامنتهای مربوط به لیست
  list.
  list

 

 • نشان دادن افرادی که خواب شده اند
  listfreeze.
  listfreeze

 

 • ریلود کردن مسیر حرکت یک ان پس سی
  [wp reload [id.
  wp reload

 

 • ریلود کردن اسپلهای گروه از دیتابیس
  reload spell_gro.
  reload spell_group

 

 • نشان دادن کد اریا با توجه به اسم داده شده
  [lo area [name.
  lookup area

 

 • نشان دادن کد کریتور با توجه به اسم داده شده
  [lo creatu [name.
  lookup creature

 

 • نشان دادن کد ایونت با توجه به اسم داده شده
  [lo event [name.
  lookup event

 

 • نشان دادن کد فکشن با توجه به اسم داده شده
  [lo fact [name.
  lookup faction

 

 • نشان دادن کد ایتم با توجه به اسم داده شده
  [lo item [name.
  lookup item

 

 • نشان دادن کد ایتم ست با توجه به اسم داده شده
  [lo itemset [name.
  lookup itemset

 

 • نشان دادن کد نقشه با توجه به اسم داده شده
  [lo map [name.
  lookup map

 

 • نشان دادن کد ابجکت با توجه به اسم داده شده
  [lo object [name.
  lookup object

 

 • نشان دادن اسم و مشخصات اکانت با دادن اسم ان
  [lo player acc [acc.
  lookup player account

 

 • نشان دادن اکانتها با دادن ایمیل مورد نظر
  [lo player email [email.
  lookup player email

 

 • نشان دادن اسم اکانتها با دادن ای پی مورد نظر
  [lo player ip [ip.
  lookup player ip

 

 • نشان دادن کد ماموریت با توجه به اسم داده شده
  [lo quest [name.
  lookup quest

 

 • نشان دادن کد حرفه با توجه به اسم داده شده
  [lo skill [name.
  lookup skill

 

 • نشان دادن کداسپل با توجه به اسم داده شده
  [lo spell [name.
  lookup spell

 

 • دیدن کد مکانهایی که تاکسی هستن
  [lo tax [name.
  lookup taxinode

 

 • دیدن کد مکانی که اسم ان را داده اید
  [lo tele [name.
  lookup tele

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به لوک اپ
  lo.
  lookup

 

 • پر شدن کامل تمام اسکیلهای پلیر
  max.
  maxskill

 

 • دادن میزانی ارنا به بازیکن
  mod arena meghdar.
  modify arena

 

 • بالا بردن سرعت حرکت بازیکن یا پایین اوردنش
  mod aspeed 1-50.
  modify aspeed

 

 • تغییر در اندازه بیت در فیلدها
  [mod pit [id][id.
  modify bit

 

 • تغییر در سرعت عقب عقب راه رفتن
  modify bwalk 1-50.
  modify bwalk

 

 • اینکه کاراکتر شما مست بشود و میزان مستی با عدد مشخص کنید
  mod dru 1-100.
  modify drunk

 

 • تغییر در میزان انرژی برای هیروهای که انرژی دارن
  mod ener meghdar.
  modify energy

 

 • تغییر حالت دوست دشمن بودن ان پی سی یا پلیر
  mod fac id.
  modify faction

 

 • دادن میزان سرعت برای پرواز
  mod fly 1-50.
  modify fly

 

 • تبدیل زن به مرد یا مرد به زن
  [mod gen [id.
  modify gender

 

 • دادن انر
  mod honor meghdar.
  modify honor

 

 • تغییر میزان HP پلیر یا ان پی سی
  mod hp meghdar.
  modify hp

 

 • تغییر در میزان مانا پلیر یا ان پی سی
  mod mana meghdar.
  modify mana

 

 • دادن طلا به پلیر
  mod money meghdar.
  modify money

 

 • تغییر ظاهر یک پلیر یا ان پی سی
  [mod morph [id.
  modify morph

 

 • اینکه سوار ان مونت شوید بدون داشتن ان مونت فقط با دادن ای دی
  [mod mount [id.
  modify mount

 

 • تغییر در فاز یک چیز فاز 1 فاز 2
  [mod phas [id.
  modify phase

 

 • تغییر در ریج یک پلیر
  [mod rage [id.
  modify rage

 

 • دادن ریپ یک منطقه به پلیر
  [mod rep[id.
  modify rep

 

 • تغییر در میزان مجیکهایی که دارید
  [modify runicpower [id.
  modify runicpower

 

 • بالا بردن سرعت حرکت بازیکن یا پایین اوردنش
  mod speed 1-50.
  modify speed

 

 • استفاده از اسپلی که اسم ان را داده اید
  [mod spell [name spell.
  modify spell

 

 • دادن حالتی به بازیکن مثل رقصیدن
  [modify standstate [id.
  modify standstate

 

 • تغییر در سرعت
  mod swim 1-50.
  modify swim

 

 • تغییر لقبهای یک کاراکتر
  [cha title [name.
  character titles

 

 • تغییر در مود تی پی
  [mod tp [id.
  modify tp

 

 • دیدن کامنتهای مریوط به مود
  mod. modify

 

 • نشان دادن کد تلپورترهای یک منطقه با کریتورهای
  movegens.
  movegens

 

 • ساکت کردن کسی
  mute name time reason.
  mute

 

 • دادن پیام در کل بازی با ذکر اسم گیم مستر
  name.
  nameannounce

 

 • رفتن پیش کسی که اسم ان را میدهید
  [ap[name.
  appear

 

 • نشان دادن اطلاعات منطقه هورد و الیانس
  [neargrave [id.
  neargrave

 

 • دادن پیام به کل بازی به صورتی که در وسط صفحه بخورد
  notify text.
  notify

 

 • قرار دادن فاز برای یک ان پی سی
  [npc set pha [id.
  npc set phase

 

 • قرار دادن یک کد برای حرکت ان پی سی
  [npc set mov [id.
  npc set movetype

 

 • تغییر در ظاهر ان پی سی
  [npc set mod [id.
  npc set model

 

 • تغییر لینک یک ان پی سی
  [npc set link [id.
  npc set link

 

 • فهمیدم مقیاس طول عرض جغرافیایی یک منطقه برای حرکت
  wpgps.
  wpgps

 

 • حرف زدن به جای ان پی سی مکالمه نزدیک
  npc say.
  npc say

 

 • حرکت دادن یک ان پی سی
  npc move.
  npc move

 

 • حالت دادن به ان پی سی مثل رقصاندن ان
  [npc playmote [id.
  npc playemote

 

 • متوقف کردن ان پی سی از تعقیب شما
  npc follow stop.
  npc follow stop

 

 • فهمیدن مشخصات یک ان پی سی
  npc info. npc info

 

 • اینکه یک ان پی سی دنبال شما بیوفتد
  npc follow.
  npc follow

 

 • تنظیم فلاگ یک ان پی سی
  [npc set flag [id.
  npc set flag

 

 • دوست یا دشمن کردن بیطرف کردن یک ان پی سی
  npc set fac id.
  npc set factionid

 

 • کم یا زیاد کردن لول یک ان پی سی
  npc set level 1-255.
  npc set level

 

 • حذف یک ان پی سی
  npc dele.
  npc delete

 

 • حذف یک ایتم از درون یک ان پی سی شاپ
  npc dele item linkitem.
  npc delete item

 

 • تغییر جهت و تکان خوردن یک ان پی سی
  npc set allowmove id.
  npc set allowmove

 

 • قرار دادن یک کد اینترای برای ان پی سی
  [npc set ent [id.
  npc set entry

 

 • اضافه کردن حرکت به یک ان پی سی
  [npc add move [id.
  npc add move

 

 • اضافه کردن ایتم به یک ان پی سی شاپ
  [npc add item [id.
  npc add item

 

 • اضافه کردن فرمت به یک ان پی سی
  npc add formati.
  npc add formation

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به ان پی سی
  npc.
  npc

 

 • ایجاد یم ان پی سی
  [npc add [id.
  npc add

 

 • کپی شدن یک کاراکتر در یک اکانت دیگر
  pd load accname newname id.
  pdump load

 

 • کپی گرفتن از یک کاراکتر
  pd w name id.
  pdump write

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به پی دامپ
  pd.
  pdump

 

 • ایجاد پت
  [pet cre [id.
  pet create

 

 • یادگرفتن اسپلهای پت و گرفتن ان
  [pet learn [id.
  pet learn

 

 • ریلود دادن قسمتی از دیتابیس
  reload spell_proc.
  reload spell_proc

 

 • برداشتن و از بین بردن پتهای داشته
  [pet unlearn [id.
  pet unlearn

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به پت
  pet.
  pet

 

 • فهمیدن مشخصات کامل کاراکتر
  pinfo.
  pinfo

 

 • فعال کردن همه ایدی که میدید
  [playall [id.
  playall

 

 • به کنترل در اوردن یک ان پی سی یا بازیکن
  possess.
  possess

 

 • دادن یک ماموریت به کسی یا خود
  q add id or link.
  quest add

 

 • کامل کردن یک ماموریت
  q com id or link.
  quest complete

 

 • حذف یک ماموریت
  q rem id or link.
  quest remove

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به ماموریت
  quest.
  quest

 

 • برگردادندن بازیکن از جایی که ان را پیش خود اوردیم
  recall.
  recall

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload all quest.
  reload all quest

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload all npc.
  reload all npc

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload all loot.
  reload all loot

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload all item.
  reload all item

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload all locales.
  reload all locales

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload all gossips.
  reload all gossips

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload all.
  reload all

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload areatrigger_inv.
  reload areatrigger_involvedrelation

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload areatrigger_tavern.
  reload areatrigger_tavern

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload areatrigger_teleport.
  reload areatrigger_teleport

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload autobroadcast.
  reload autobroadcast

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload command.
  reload command

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload config.
  reload config

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload creature_inv.
  reload creature_involvedrelation

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload creature_linked_res.
  reload creature_linked_respawn

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload creature_loot_temp.
  reload creature_loot_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload creature_questrelation.
  reload creature_questrelation

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload disenchant_loot_te.
  reload disenchant_loot_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload event_scripts.
  reload event_scripts

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload fishing_loot_template.
  reload fishing_loot_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload game_graveyard_zone.
  reload game_graveyard_zone

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload game_tele.
  reload game_tele

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload gameobject_inv.
  reload gameobject_involvedrelation

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload gameobject_loot_tem.
  reload gameobject_loot_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload gameobject_ques.
  reload gameobject_questrelation

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload gameobject_scripts.
  reload gameobject_scripts

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload gm_tickets.
  reload gm_tickets

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload item_ench_te.
  reload item_enchantment_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload item_loot_template.
  reload item_loot_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload locales_creature.
  reload locales_creature

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload locales_gameobject.
  reload locales_gameobject

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload locales_item.
  reload locales_item

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload locales_npc_text.
  reload locales_npc_text

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload locales_page_text.
  reload locales_page_text

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload locales_points_of_in.
  reload locales_points_of_interest

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload locales_quest.
  reload locales_quest

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload milling_loot_template.
  reload milling_loot_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload npc_trainer.
  reload npc_trainer

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload npc_vendor.
  reload npc_vendor

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload page_text.
  reload page_text

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  realod pickpocketing_loot_te.
  reload pickpocketing_loot_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload points_of_interest.
  reload points_of_interest

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload prospecting_loot_te.
  reload prospecting_loot_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload quest_end_scripts.
  reload quest_end_scripts
  ریلود دادن دیتا بیس

 

 • reload mail_loot_template.
  reload mail_loot_template
  ریلود دادن دیتا بیس

 

 • reload quest_start_scripts.
  reload quest_start_scripts

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload quest_template.
  reload quest_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload reference_loot_temp.
  reload reference_loot_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload reserved_name.
  reload reserved_name

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload skill_discovery_tem.
  reload skill_discovery_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload skill_extra_item_tem.
  reload skill_extra_item_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload skill_fishing_base_level.
  reload skill_fishing_base_level

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload skinning_loot_template.
  reload skinning_loot_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload spell_area.
  reload spell_area

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload spell_bonus_data.
  reload spell_bonus_data

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload disables.
  reload disables

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload spell_group_stack_rules.
  reload spell_group_stack_rules

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload spell_learn_spell.
  reload spell_learn_spell

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload spell_linked_spell.
  reload spell_linked_spell

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload spell_loot_template.
  reload spell_loot_template

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload spell_pet_auras.
  reload spell_pet_auras

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload spell_proc_event.
  reload spell_proc_event

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload spell_required.
  reload spell_required

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload item_set_names.
  reload item_set_names

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload spell_scripts.
  reload spell_scripts

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload spell_target_position.
  reload spell_target_position

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload spell_threats.
  reload spell_threats

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload trinity_string.
  reload trinity_string

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload waypoint_scripts.
  reload waypoint_scripts

 

 • ریلود دادن دیتا بیس
  reload.
  reload

 

 • تعمیر ایتمهای قرمز شده
  repairitems.
  repairitems

 

 • ریست کردن اچیومنتها
  reset achievements.
  reset achievements

 

 • ریست کردن همه چیز پلیر
  reset all.
  reset all

 

 • ریست کردن انر پلیر
  reset honor.
  reset honor

 

 • ریست کردن لولهای پلیر
  reset level.
  reset level

 

 • ریست کردن اسپلهای پلیر
  reset spells.
  reset spells

 

 • ریست کردن استت پلیر
  reset stats.
  reset stats

 

 • ریست کردن تلنتهای پلیر
  reset talents.
  reset talents

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به ریست
  reset.
  reset

 

 • زنده کردن ان پی سی
  respawn.
  respawn

 

 • زنده کردن پلیر
  revive.
  revive

 

 • ذخیره شدن پلیر
  save.
  save

 

 • ذخیره شدن همه پلیرها در بازی
  saveall.
  saveall

 

 • فرستادن ایتم برای کسی
  [send items [item] [char name.
  send items

 

 • فرستادن ایمیل در بازی برای کسی
  [send mail [name] [text.
  send mail

 

 • دادن پیام به شخصی در وسط صفحه
  “send mes “name” “mess.
  send message

 

 • فرستادن پول برای کسی
  “send money “name” “meghdar.
  send money

 

 • ایجاد تغییر در هسته سرور
  server corpses.
  server corpses

 

 • خاموش کردن آنی سرور
  server exit.
  server exit

 

 • منصرف شدن از ریست شدن آنی سرور
  server idlerestart cancel.
  server idlerestart cancel

 

 • ریست شدن سریع و سرور
  server idlerestart.
  server idlerestart

 

 • منصرف شدن از خاموشی سرور
  server idleshutdown cancel.
  server idleshutdown cancel

 

 • خاموش کردن سریع سرور
  server idleshutdown.
  server idleshutdown

 

 • دیدن مشخصات سرور
  server info.
  server info

 

 • دیدن پیام اول سرور
  server motd.
  server motd

 

 • نشان دادن گنجایش سرور
  server plimit.
  server plimit

 

 • منصرف شدن از ریست شدن سرور
  server restart cancel.
  server restart cancel

 

 • ریست شدن سرور
  server restart time.
  server restart

 

 • بستن سرور
  server set closed.
  server set closed

 

 • تنظیم لوگ لول ها
  server set loglevel.
  server set loglevel

 

 • تغییر سیستم مسیج سرور در اول ورود
  server set motd.
  server set motd

 

 • منصرف شدن از خاموش کردن سرور
  server shutdown cancel.
  server shutdown cancel

 

 • خاموش کردن سرور
  server shutdown time.
  server shutdown

 

 • دیدن دستورات مربوط به سرور
  server.
  server

 

 • بالا بردن سطح شغل
  setskill [id] number/number.
  setskill

 

 • نشان دادن نام پلیر
  showarea.
  showarea

 

 • تغییر در تاکسی ها
  taxicheat.
  taxicheat

 

 • اضافه کردن یک تلپورت
  [tele add [name.
  tele add

 

 • حذف کردن یک تلپورت
  [tele dele [name.
  tele del

 

 • انتقال و تلپورت یک گروه
  [tele group [name map.
  tele group

 

 • تلپورت شدن به جایی
  tele name.
  tele name

 

 • دیدن دستورات مربوط به تلپورت
  tele.
  tele

 

 • واگذار کردن یک تیکت به گیم مستر دیگر
  [tic ass [id] [name gm.
  ticket assign

 

 • بستن یک تیکت
  [ticket close [id.
  ticket close

 

 • بستن همه تیکتهای باز در لیست
  ticket closedlist.
  ticket closedlist

 

 • دادن دستور در تیکت
  ticket comment.
  ticket comment

 

 • پاک کردن یک تیکت
  [tic dele [id.
  ticket delete

 

 • دیدن لیست تیکتها
  ticket list.
  ticket list

 

 • دیدن لیست تیکتهای انلاین
  ticket onlinelist.
  ticket onlinelist

 

 • جلوگیری از انتقال یک تیکت به گیم مستر دیگر
  ticket unassign.
  ticket unassign

 

 • دیدن تیکت
  [ticket viewid[id.
  ticket viewid

 

 • دیدن تیکت با ذکر اسم
  [ticket viewname [name.
  ticket viewname

 

 • دیدن کامنتهای مربوط به تیکت
  ticket.
  ticket

 

 • برداشتن یک باف یا همه بافها از روی هیرو
  unaura.
  unaura

 

 • خارج کردن اکانت از بن
  [unban account [acc.
  unban account

 

 • خارج کردن کاراکتر از بن
  [unban character [name.
  unban character

 

 • خارج کردن ای پی از بن
  [unban ip [ip.
  unban ip

 

 • دیدن کامنتهای خارج کردن از بن
  unban.
  unban

 

 • خارج شدن از حالت دنبال کردن پلیر
  unbin.
  unbindsight

 

 • خارج کردن از حالت خواب
  unfreeze.
  unfreeze

 

 • پاک کردن اسپل پلیر
  [unlearn[spell.
  unlearn

 

 • خارج کردن پلیر از حالت Mute
  [unmute [name.
  unmute

 

 • خارج شدن از حالت کنترل پلیر
  unpossess.
  unpossess

 

 • راه رفتن روی آب
  waterwalk on/off.
  waterwalk

 

 • تغییر میزان اسپل در کاراکتر
  [wchange [id][id.
  wchange

 

 • تنظیمات دریافت پیام از طرف پلیر
  whispers on/off.
  whispers

 

 • اضافه کردن یک Event
  [wp event [id.
  wp event

 

 • لود کردن پچ های اضافه شده
  [wp load [id.
  wp load

 

 • نمایش پچ با دادن ایدی مذکور
  [wp show [id.
  wp show

 

 • جلوگیری از لود شدن پچ مورد نظر
  [wp unload [id.
  wp unload

 

 • تنظیمات Addon اکانت
  [account addon [id.
  account addon

 

 • حذف لقب از پلیر
  [titles remove [name.
  titles remove

 

 • دادن لقب به پلیر با توضیحات
  [titles current [id][name.
  titles current

 

 • دادن لقب به پلیر
  [titles add[id.
  titles add

 

 • تغییر لقب
  [titles set mask [id.
  titles set mask

 

 • دیدن لیست لقب ها و توضیح در مورد لقب
  [lookup title [name.
  lookup title

 

 • فهمیدن مشخصات گیم ابجکت
  gobject info.
  gobject info

 

 • ریلود دیتا بیس
  reload creature_template.
  reload creature_template

 

 • حذف کاراکترهای حذف شده از دیتابیس
  [character del del [name.
  character deleted delete

 

 • ریلود دیتابیس
  reload creature_onkill_reput.
  reload creature_onkill_reputation

 

 • ریلود دیتابیس
  reload conditions.
  reload conditions

 

 • ریلود دیتابیس
  reload locales_item_set_name.
  reload locales_item_set_name

 

 • برای حذف لیست کاراکتر ها
  character deleted list.
  character deleted list

 

 • کاراکترهای قدیمی
  character deleted old.
  character deleted old

 

 • حذف ریستور کاراکتر
  character deleted restore.
  character deleted restore

 

 • ریلود دیتابیس
  reload gossip_menu.
  reload gossip_menu

 

 • ریلود دیتابیس
  reload gossip_menu_option.
  reload gossip_menu_option

 

 • تغییر در کست اسپل
  [cast dest [id.
  cast dest

 

 • ریلود دیتابیس
  reload all scripts.
  reload all scripts

 

 • ریلود دیتابیس
  reload locales_gossip_menu_op.
  reload locales_gossip_menu_option

 

 • ریلود دیتابیس
  reload quest_poi.
  reload quest_poi

 

 • ریلود دیتابیس
  reload lfg_dungeon_rewards.
  reload lfg_dungeon_rewards

 

 • تغییر نژاد
  [character changefaction[name.
  character changefaction

 

 • تغییر کلاس
  [character changerace[name.
  character changerace

 

 • بن کردن اکانت
  [ban ply acc [acc][timr][reason.
  ban playeraccount

 

 • دادن اچیومنت
  [ach add [name achievement.
  achievement add

 

 • دیدن کامنتهای اچیومنت
  achievement.
  achievement

 

 • ریلود دیتابیس
  reload creature_text.
  reload creature_text

 

 • بالا بردن میزان شغل
  learn all recipes.
  learn all recipes

 

 • اضافه کردن یک تمپل به ان پی سی
  [npc add temp [id.
  npc add temp

 

 • تکس گفتن به جای ان پی سی و تغییر ان
  [npc textemote[id.
  npc textemote

 

 • تکس گفتن به جای ان پی سی
  npc whisper.
  npc whisper

 

 • تکس گفتن به جای ان پی سی
  npc yell.
  npc yell

 

 • ریلود دیتابیس
  reload all spell.
  reload all spell

 

 • تغییر در لوگ سرور
  server togglequerylog.
  server togglequerylog

 

 • ریلود دیتابیس
  reload access_requirement.
  reload access_requirement

 

 • ریلود دیتابیس
  reload achievement_criteria_data.
  reload achievement_criteria_data

 

 • ریلود دیتابیس
  reload achievement_reward.
  reload achievement_reward

 

 • ریلود دیتابیس
  reload all achievement.
  reload all achievement

 

 • ریلود دیتابیس
  reload all area.
  reload all area

 

 • ریلود دیتابیس
  reload all eventai.
  reload all eventai

 

 • ریلود دیتابیس
  reload auctions.
  reload auctions

 

 • ریلود دیتابیس
  reload mail_level_reward.
  reload mail_level_reward

 

 • ریلود دیتابیس
  reload smart_scripts.
  reload smart_scripts

 

 • ریلود دیتابیس
  reload vehicle_accessory.
  reload vehicle_accessory

 

 • ریلود دیتابیس
  reload vehicle_template_accessory.
  reload vehicle_template_accessory

 

 • تنظیمات حالت دِوِلوپری
  dev on/off.
  dev

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2022/02/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-1.jpg

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها