آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

راهنمای فارم کردن Mote of Shadow

 

Mote of Shadow یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Primal Shadow رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Primal Shadow ساخته بشه.

 • حالا کجا باید این ایتم رو به دست بیاریم ؟ بهترین و سریع ترین راه کشتن Voidspawn هست که در Nagrand قرار گرفته.

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Mote-of-Shadow-1.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Mote-of-Shadow.jpg

 

Primal Shadow در شغل های زیر استفاده میشه :

 • Leatherworking :
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_29-1.png [Belt of Deep Shadow]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_08-2.png [Boots of Shackled Souls]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_05.png [Boots of Utter Darkness]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_17.png [Bracers of Shackled Souls]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_20-2.png [Cloak of Darkness]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_15-2.png [Cobrascale Gloves]
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_38-2.png [Cobrascale Hood]
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_29-1.png [Ebon Netherscale Belt]
 9. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_19-1.png [Ebon Netherscale Bracers]
 10. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate08-2.png [Ebon Netherscale Breastplate]
 11. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_28.png [Gloves of Immortal Dusk]
 12. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_12-2.png [Greaves of Shackled Souls]
 13. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_26-2.png [Redeemed Soul Cinch]
 14. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_05-2.png [Redeemed Soul Legguards]
 15. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_14-1.png [Redeemed Soul Moccasins]
 16. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_18-1.png [Redeemed Soul Wristguards]
 17. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate11-1.png [Shadowprowler’s Chestguard]
 18. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_26-2.png [Waistguard of Shackled Souls]
 19. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_05-1.png [Fel Leather Boots]
 20. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_22.png [Fel Leather Gloves]
 21. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_03.png [Fel Leather Leggings]
 22. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_50-1.png [Stylin’ Purple Hat]
 23. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_nature_spiritarmor.png [Nature Armor Kit]

 

 • Blacksmithing:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_07-3.png [Black Felsteel Bracers]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_sword_1h_blacksmithing_01-1.png [Fireguard]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_62.png [Hard Khorium Battlefists]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate11-1.png [Hard Khorium Battleplate]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_17-2.png [Nether Plate Shirt]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_13-3.png [Shadesteel Bracers]
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_30-1.png [Shadesteel Girdle]
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_21-1.png [Shadesteel Greaves]
 9. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_08-2.png [Shadesteel Sabots]
 10. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_axe_1h_blacksmithing_01.png [The Planar Edge]
 11. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate07-3.png [Wildguard Breastplate]
 12. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_22-2.png [Wildguard Helm]
 13. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_18-1.png [Wildguard Leggings]

 

 • Alchemy:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_nature_healingway.png [Assassin’s Alchemist Stone]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_primal_water-1.png [Transmute: Primal Shadow to Water]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cauldron_shadow.png [Cauldron of Major Shadow Protection]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_potion_123.png [Major Shadow Protection Potion]

 

 • Enchanting:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-3.png [Enchant Cloak – Greater Shadow Resistance]
 2. Enchant Cloak – Subtlety
 3. Enchant Weapon – Deathfrost
 4. Enchant Weapon – Soulfrost

 

 • Tailoring:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_20-2.png [Night’s End]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_09-2.png [Soulguard Bracers]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_07-1.png [Soulguard Girdle]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_cloth_09-1.png [Soulguard Leggings]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_10-1.png [Soulguard Slippers]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_10.png [Bracers of Havok]
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_20-2.png [Cloak of the Black Void]
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_felcloth_ebon-1.png [Shadowcloth]

Jewelcrafting

 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_blackpearlpanther.png [Figurine – Shadowsong Panther]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_69-1.png [The Natural Ward]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_blackpearlpanther.png [Figurine – Nightseye Panther]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_62.png [Khorium Band of Shadows]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_33-1.png [Pendant of Shadow’s End]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_31-1.png [Pendant of Withering]

 

 • Engineering:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-1.png [Annihilator Holo-Gogs]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-1.png [Gnomish Battle Goggles]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-1.png [Quad Deathblow X44 Goggles]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_27-1.png [Nigh-Invulnerability Belt]

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها