آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

راهنمای فارم کردن Mote of Fire

 

Mote of Fire یک تکه کوچک از آتش خالص است و شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Primal Fire رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Primal Fire ساخته بشه.

 • حالا کجا باید این ایتم رو به دست بیاریم ؟ بهترین و سریع ترین راه کشتن Raging Fire-Soul هست که در Nagrand قرار گرفته.

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Mote-of-Fire1.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Mote-of-Fire.jpg

 

Primal Fire در دستور العمل های زیر استفاده می شود:

 

 • Alchemy:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_potion_124.png [Major Fire Protection Potion]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_primal_mana.png [Transmute: Primal Fire to Mana]

 

 • Blacksmithing:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate11.png [Adamantite Breastplate]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_07-1.png [Adamantite Plate Bracers]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_30.png [Adamantite Plate Gloves]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_mace_37.png [Drakefist Hammer]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_armorkit_27.png [Felsteel Shield Spike]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_shortblade_26-1.png [Felsteel Whisper Knives]
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_hammer_17.png [Lavaforged Warhammer]
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_16.png [Ragesteel Breastplate]
 9. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_26-1.png [Ragesteel Gloves]
 10. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_22.png [Ragesteel Helm]
 11. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_13-1.png [Red Belt of Battle]
 12. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_04.png [Red Havoc Boots]

 

 • Engineering:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_enggizmos_07.png [Dimensional Ripper – Area 52]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_60-1.png [Foreman’s Reinforced Helmet]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles.png [Gnomish Battle Goggles]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_47-1.png [Gnomish Power Goggles]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_rocketlauncher.png [Goblin Rocket Launcher]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_khoriumpowercore.png [Khorium Power Core]

 

 • Jewelcrafting:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_55.png [Blazing Eternium Band]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_rubyserpent.png [Figurine – Living Ruby Serpent]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_61.png [Khorium Inferno Band]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_36.png [Pendant of Frozen Flame]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_34.png [Pendant of Thawing]

 

 • Leatherworking:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_06.png [Blastguard Belt]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_05.png [Blastguard Boots]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_05.png [Blastguard Pants]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_misc_drum_02.png [Drums of Battle]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_29.png [Ebon Netherscale Belt]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_19.png [Ebon Netherscale Bracers]
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate08-1.png [Ebon Netherscale Breastplate]
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_frost_wizardmark.png [Frost Armor Kit]
 9. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate08-1.png [Golden Dragonstrike Breastplate]
 10. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_05.png [Netherdrake Gloves]
 11. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_06.png [Netherdrake Helm]
 12. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_50.png [Stylin’ Crimson Hat]
 13. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_10.png [Windstrike Gloves]

 

 • Tailoring:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_13-2.png [Belt of Blasting]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_07-2.png [Blackstrike Bracers]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_11.png [Flameheart Bracers]
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_19.png [Flameheart Gloves]
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_07-1.png [Flameheart Vest]
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_13-2.png [Girdle of Ruination]
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_felcloth_ebon.png [Shadowcloth]
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_spellfire.png [Spellcloth]
 9. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_belt_04.png [Spellfire Belt]
 10. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_19.png [Spellfire Gloves]
 11. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_02.png [Spellfire Robe]

 

 • Enchanting:
 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-1.png [Spellpower]
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-1.png [Enchant Cloak – Major Resistance]
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-1.png [Enchant Shield – Resistance]

 

 • Mining:
 1. Fire Sunder – creates 10 Motes of Fire

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها