آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

راهنمای فارم کردن Mithril Ore

 

Mithril Ore رو می توان در درجه اول در مناطقی یافت که حداقل سطح لول آنها 30 ، 35 یا 40 باشد، Mithril Ore از استخراج سنگ Mithril Deposit به دست مییاد و نکته بعدی اینکه شما برای استخراج و mining این سنگ معدن به حداقل skill 150 نیاز دارید.

 

1- Alterac Mountains

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Alterac-Mountains-Mithril-Deposit.jpg

 

2- Arathi Highlands

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Arathi-Highlands-Mithril-Deposit.jpg

 

3- Azshara

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Azshara-Mithril-Deposit.jpg

 

4- Badlands

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Badlands-Mithril-Deposit.jpg

 

5- Blasted Lands

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Blasted-Lands-Mithril-Deposit.jpg

 

6- Burning Steppes

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Burning-Steppes-Mithril-Deposit.jpg

 

7- Deadwind Pass

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Deadwind-Pass-Mithril-Deposit.jpg

 

8- Desolace

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Desolace-Mithril-Deposit.jpg

 

9- Dun Morogh

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Dun-Morogh-Mithril-Deposit.jpg

 

10 – Durotar

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Durotar-Mithril-Deposit.jpg

 

11- Duskwood

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Duskwood-Mithril-Deposit.jpg

 

12- Dustwallow Marsh

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Dustwallow-Marsh-Mithril-Deposit.jpg

 

13- Eastern Plaguelands

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Eastern-Plaguelands-Mithril-Deposit.jpg

 

14- Elwynn Forest

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Elwynn-Forest-Mithril-Deposit.jpg

 

15- Feralas

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Feralas-Mithril-Deposit.jpg

 

16- Hillsbrad Foothills

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Hillsbrad-Foothills-Mithril-Deposit.jpg

 

17- Loch Modan

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Loch-Modan-Mithril-Deposit.jpg

 

18- Maraudon

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Maraudon-Mithril-Deposit.jpg

 

19- Mulgore

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Mulgore-Mithril-Deposit.jpg

 

20- Searing Gorge

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Searing-Gorge-Mithril-Deposit.jpg

 

21- Silithus

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Silithus-Mithril-Deposit.jpg

 

22- Stonetalon Mountains

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Stonetalon-Mountains-Mithril-Deposit.jpg

 

 

23- Stranglethorn Vale

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Stranglethorn-Vale-Mithril-Deposit.jpg

 

24- Swamp of Sorrows

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Swamp-of-Sorrows-Mithril-Deposit.jpg

 

25- Tanaris

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Tanaris-Mithril-Deposit.jpg

 

26- The Barrens

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/The-Barrens-Mithril-Deposit.jpg

 

27- The Hinterlands

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/The-Hinterlands-Mithril-Deposit.jpg

 

28- Thousand Needles

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Thousand-Needles-Mithril-Deposit.jpg

 

 

29- Uldaman

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Uldaman-Mithril-Deposit.jpg

 

 

30- Un’Goro Crater

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/UnGoro-Crater-Mithril-Deposit.jpg

 

31- Western Plaguelands

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Western-Plaguelands-Mithril-Deposit.jpg

 

 

32- Wetlands

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Wetlands-Mithril-Deposit.jpg

 

33- Winterspring

https://wikiwow.ir/dl/2022/05/Winterspring-Mithril-Deposit.jpg

 

 

شما با استخراج کردن Mithril Deposit سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید از جمله : 

  • Mithril Ore  (اگر استخراج (mining ) 150 یا بالاتر باشد ، تضمین می شود)
  • Solid Stone  (متداول)
  • Aquamarine  (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • Black Vitriol  (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • Citrine  (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • Star Ruby  (کمیاب / بسیار کمیاب)

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها