آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

دانلود تمامی نسخه های World Of Warcraft

 

دانلود مجموعه بازی World Of Warcraft تمامی نسخه های World Of Warcraft

World Of Warcraft یکی از بزرگترین بازی های چند نفره آنلاین در جهان می باشد که برای اولین بار در سال 2004 منتشر شد. در طی 16 سالی که از عرضه ی بازی وارکرفت می گذرد، این بازی همیشه در صدر پربازیکن ترین بازی های آنلاین قرار داشته است.

بلیزارد نیز هر چند وقت یک بار با به روز رسانی بازی، قسمت های مختلف بازی را بهتر می کند، ویژگی های بازی را افزایش می دهد و تنور گرم این بازی را گرمتر می کند. با شخصیتی که می سازید، دنیایی را پیش رو دارید که شما را مجذوب خود کرده و خواب و خوراک را از شما می گیرد . دنیای World of WarCraft آنقدر وسیع و پر رمز و راز است که بازیکنان زیادی را معتاد خود کرده است.

بازی World of WarCraft Wrath of the lich king در سال 2008 منتشر شد و در همان ابتدا با استقبال قابل توجهی روبرو شد و فروش زیادی داشت ، در این بازی قهرمانان با دشمنان خود به مبارزه می پردازند و برای حفظ سرزمین خود تلاش میکنند! 

 

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-World-Of-Warcraft-Wrath-Of-The-Lich-King-v3.0.1.jpg

دانلود World Of Warcraft Wrath Of The Lich King v3.0.1
قسمت اول حجم:1GB
قسمت دوم حجم:1GB
قسمت سوم حجم:1GB
قسمت چهارم حجم:1GB
قسمت پنجم حجم:1GB
قسمت ششم حجم:1GB
قسمت هفتم حجم:1GB
قسمت هشتم حجم:1GB
قسمت نهم حجم:337MB

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-World-Of-Warcraft-3.3.5.jpg

World of Warcraft Wrath of the Lich King 3.3.5a – بدون نیاز به نصب
قسمت اول حجم:1GB
قسمت دوم حجم:1GB
قسمت سوم حجم:1GB
قسمت چهارم حجم:1GB
قسمت پنجم حجم:1GB
قسمت ششم حجم:1GB
قسمت هفتم حجم:1GB
قسمت هشتم حجم:1GB
قسمت نهم حجم:1GB
قسمت دهم حجم:1GB
قسمت یازدهم حجم:1GB
قسمت دوازهم حجم:1GB
قسمت سیزدهم حجم:1GB
قسمت چهاردهم حجم:1GB
قسمت پانزدهم حجم:1GB
قسمت شانزدهم حجم:1GB
قسمت هفدهم 854MB

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-4.0.6-World-Of-Warcraft-Cataclysm-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8.jpg

دانلود 4.0.6 World Of Warcraft Cataclysm – بدون نیاز به نصب
قسمت اول حجم:1GB
قسمت دوم حجم:1GB
قسمت سوم حجم:1GB
قسمت چهارم حجم:1GB
قسمت پنجم حجم:1GB
قسمت ششم حجم:1GB
قسمت هفتم حجم:1GB
قسمت هشتم حجم:1GB
قسمت نهم حجم:1GB
قسمت دهم حجم:1GB
قسمت یازدهم حجم:1GB
قسمت دوازهم حجم:1GB
قسمت سیزدهم حجم:1GB
قسمت چهاردهم حجم:1GB
قسمت پانزدهم حجم:1GB
قسمت شانزدهم حجم:1GB
قسمت هفدهم حجم:1GB
قسمت هجدهم
حجم:1GB
قسمت نوزدهم حجم:1GB
قسمت بیستم حجم:416MB

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-World-of-Warcraft-Cataclysm-4.3.4-v15595.jpg

دانلود World of Warcraft Cataclysm 4.3.4 v15595
قسمت اول حجم :2GB
قسمت دوم حجم :2GB
قسمت سوم حجم :2GB
قسمت چهارم حجم :2GB
قسمت پنجم حجم :2GB
قسمت ششم حجم :2GB
قسمت هفتم حجم :2GB
قسمت هشتم حجم :2GB
قسمت نهم حجم :1.74GB

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-World-of-Warcraft-Mists-of-Pandaria-5.4.2-en-us.jpg

دانلود World of Warcraft Mists of Pandaria 5.4.2 en-us
قسمت اول حجم:1GB
قسمت دوم حجم:1GB
قسمت سوم حجم:1GB
قسمت چهارم حجم:1GB
قسمت پنجم حجم:1GB
قسمت ششم حجم:1GB
قسمت هفتم حجم:1GB
قسمت هشتم حجم:1GB
قسمت نهم حجم:1GB
قسمت دهم حجم:1GB
قسمت یازدهم حجم:1GB
قسمت دوازهم حجم:1GB
قسمت سیزدهم حجم:1GB
قسمت چهاردهم حجم:1GB
قسمت پانزدهم حجم:1GB
قسمت شانزدهم حجم:1GB
قسمت هفدهم حجم:1GB
قسمت هجدهم حجم:1GB
قسمت نوزدهم حجم:1GB
قسمت بیستم حجم:1GB
قسمت بیست و یکم
حجم:1GB
قسمت بیست و دوم حجم:1GB
قسمت بیست و سوم حجم:1GB
قسمت بیست و چهارم حجم:1GB
قسمت بیست و پنجم حجم:126MB

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2021/07/World-of-Warcraft-Mists-of-Pandaria-5.4.8-en-us.jpg

دانلود World of Warcraft Mists of Pandaria 5.4.8 en-us
قسمت اول حجم:4GB
قسمت دوم حجم:4GB
قسمت سوم حجم:4GB
قسمت چهارم حجم:4GB
قسمت پنجم حجم:4GB
قسمت ششم حجم:4GB
قسمت هفتم حجم:387MB

 

 

 


دانلود World of Warcraft Legion 7.3.0.25021
قسمت اول حجم:2GB
قسمت دوم حجم:2GB
قسمت سوم حجم:2GB
قسمت چهارم حجم:2GB
قسمت پنجم حجم:2GB
قسمت ششم حجم:2GB
قسمت هفتم حجم:2GB
قسمت هشتم حجم:2GB
قسمت نهم حجم:2GB
قسمت دهم حجم:2GB
قسمت یازدهم حجم:2GB
قسمت دوازهم حجم:2GB
قسمت سیزدهم حجم:2GB
قسمت چهاردهم حجم:2GB
قسمت پانزدهم حجم:2GB
قسمت شانزدهم حجم:2GB
قسمت هفدهم حجم:2GB
قسمت هجدهم حجم:2GB
قسمت نوزدهم حجم:2GB
قسمت بیستم حجم:2GB
قسمت بیست و یکم حجم:964MB

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-World-of-Warcraft-Battle-For-Azeroth-v8.3.7-Full.jpg

دانلود World of Warcraft Battle For Azeroth v8.3.7 Full
قسمت اول حجم:5GB
قسمت دوم حجم:5GB
قسمت سوم حجم:5GB
قسمت چهارم حجم:5GB
قسمت پنجم حجم:5GB
قسمت ششم حجم:5GB
قسمت هفتم حجم:5GB
قسمت هشتم حجم:5GB
قسمت نهم حجم:5GB
قسمت دهم حجم:5GB
قسمت یازدهم حجم:5GB
قسمت دوازهم حجم:5GB
قسمت سیزدهم حجم:741MB

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-World-of-Warcraft-Shadowlands-v9.0.2.jpg

دانلود World of Warcraft – Shadowlands v9.0.2
قسمت اول حجم:4GB
قسمت دوم حجم:4GB
قسمت سوم حجم:4GB
قسمت چهارم حجم:4GB
قسمت پنجم حجم:4GB
قسمت ششم حجم:4GB
قسمت هفتم حجم:4GB
قسمت هشتم حجم:4GB
قسمت نهم حجم:4GB
قسمت دهم حجم:4GB
قسمت یازدهم حجم:4GB
قسمت دوازدهم حجم:4GB
قسمت سیزدهم حجم:4GB
قسمت چهاردهم حجم:4GB
قسمت پانزدهم حجم:4GB
قسمت شانزدهم حجم:4GB
قسمت هفدهم حجم:4GB
قسمت هجدهم حجم:1.38GB

 

 

 


https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-World-of-Warcraft-Shadowlands-v9.0.5.37899-%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-15-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%86-2021.jpg

دانلود World of Warcraft Shadowlands v9.0.5.37899 آپدیت 15 مارچ 2021
قسمت اول حجم:4GB
قسمت دوم حجم:4GB
قسمت سوم حجم:4GB
قسمت چهارم حجم:4GB
قسمت پنجم حجم:4GB
قسمت ششم حجم:4GB
قسمت هفتم حجم:4GB
قسمت هشتم حجم:4GB
قسمت نهم حجم:4GB
قسمت دهم حجم:4GB
قسمت یازدهم حجم:4GB
قسمت دوازدهم حجم:4GB
قسمت سیزدهم حجم:4GB
قسمت چهاردهم حجم:4GB
قسمت پانزدهم حجم:4GB
قسمت شانزدهم حجم:4GB
قسمت هفدهم حجم:4GB
قسمت هجدهم حجم:1.38GB

 

 

رمز تمامی فایلها : www.download.ir

منبع : سایت دانلود ::::: اگه سوالی داشتید در زیر همین پست بگید.

 

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
32 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
revan2010
revan2010
11 ماه قبل

سلام من میخواستم پچ 7.3.0 دانلود کنم می خواستم بدونم میتونم با این پچ تو سرور هایی که مال پچ های قدیمی نر legion هستن مثل پچ 7.2.5 پلی بدم؟

meiaamkk
meiaamkk
1 سال قبل

با سلام اقا من پچ 4.3.4 ر. بارها دانلود کردم ولی بازم دیتاهاش کامل دانلود نشده و وقتی وارد بعضی مپا میشم وو ارور میده سایتی دارین ک کامل گذاشته باشه؟

alimpro
alimpro
1 سال قبل

سلام من وقتی وارد بازی میشم اکانتم رو میزنم میگه you have been disconnected from the server من سرور ها رو هم تغیر میدم همینو باز میاره

alimpro
alimpro
پاسخ به  Admin
1 سال قبل

من میرم از سایت wowzone سرور ها رو هم انتخاب میکنم باز نمیشه
و میخواستم بگم من از ورژن 3 3 5 دانلود کردم

revan2010
revan2010
1 سال قبل

سلام من چرا وقتی میخوام ریلم لیست بازی پچ 4.3.4 رو تغییر بدم نمی شه؟

amin
amin
1 سال قبل

سلام از World of Warcraft Wrath of the Lich King هم میشه درامد داشت؟

hossein18
hossein18
1 سال قبل

سلام لطفن یک سرور برای پچ شدولند معرفی کنید

salman84
salman84
1 سال قبل

سلام خسته نباشید میشه یک نسخه پیشرفته تر از نسخه 3.3.5 معرفی کنید که خیلی جذاب باشه ؟

ReZaHeRo
ReZaHeRo
1 سال قبل

سلام دا, الان battle for azeroth رو دانلود زدم اما بازی لانچ نمیشه

imAlirezaAzizi
imAlirezaAzizi
1 سال قبل

سلام خسته نباشید
آقا برای درآمد زایی و فارم کردن کدوم ورژن بازی بهتره؟

ReZaHeRo
ReZaHeRo
1 سال قبل

با سلام و خسته نباشین, اگر نسخه battle for azeroth رو دانلود کنیم, آخرین نسخه هست و نیازی ب دانلود نیست یا باید آپدیتش کنیم؟

ReZaHeRo
ReZaHeRo
پاسخ به  Admin
1 سال قبل

اگه نسخه جدید داره الان دانلود کنم چطوری اپدیتش کنم؟

ReZaHeRo
ReZaHeRo
پاسخ به  Admin
1 سال قبل

نه عزیزم منظورمو نگرفتی, من پرسیدم اگه نسخه battle for zaeroth رو دانلود کنم, میتونم بازیش کنم؟ فقط battle for azeroth منظورمه!

SaYeD_-_RezA
SaYeD_-_RezA
2 سال قبل

سلام لطفا راهنمایی کنید من به هرصورتی که میخوام دانلود کنم ارور This site can’t be reached میاد نمیدونم چیکار کنم
دی ان اس تغییر دادم با فیلتر شکن زدم
هیچ جوره نمیشه

Lucifer_M
Lucifer_M
2 سال قبل

اموزش نصب شدو لند رو هم بدید بی زحمت

Lucifer_M
Lucifer_M
2 سال قبل

سلام کدوم نسخه از شدولند بهتره؟

محمد اصغری
محمد اصغری
3 سال قبل

سلام
چرا فایلارو از حالت فشرده می خوای خارج کنی
no archives found
!??!?