آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

اموزش کوئست های شغل Fishing

 

اموزش کوئست های شغل Fishing

تعداد انگشت شماری Fishing Daily Quest در Northrend وجود دارد که همه از NPC به نام Marcia Chase در Dalaran در دسترس هستند که شما میتونید روزی فقط یک کوئست از این npc دریافت کنید که به طور تصادفی از مجموع پنج ماموریت و کوئست مختلف انتخاب میشود.

در این پست قصد داریم محل npc و اموزش انجام دادن کوئست ها و ریوارد و جوایزی که از انجام این کوئست ها به شما تعلق میگیره رو توضیح بدیم.

نکته: ما در پستی اختصاصی آموزش شغل Fishing رو توضیح دادیم.

نکته: برای اینکه بتونید کوئست ها رو بگیرید هیروی شما میبایست لول 70 باشه و مهارت ماهیگیری رو هم داشته باشه.

نکته: اگه هیروی شما skill یا مهارت اشپزی داشته باشه (cooking)، زمانی که دارید توی dalaran ماهیگیری میکنید امکان دراپ ایتم Waterlogged Recipe هست که برای شغل اشپزی مفیده.

همانطور که در تصویر زیر هم مشخص شده، شما میتونید شغل و کوئست Fishing رو از Marcia Chase در dalaran بگیرید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-1.jpg

 

  • کوئست های این شغل :

 

برای انجام این کوئست شما اول به Borean Tundra باید برید و در اونجا مثل تصاویر زیر که علامت گذاری شده حیواناتی رو بکشید که beast باشه و پس از اون رنگ هیروی شما قرمز میشه بعد شما میرید توی اب تا خون توی اب قاطی بشه و ماهی که ایتم کوئست هست و اسمش Bloodtooth Frenzy هست دور این خون ها جمع بشن و شما با ماهیگیری اونا رو دراپ کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-2.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-3.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-4.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-5.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-6.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-7.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-8.jpg

 

 

برای انجام این کوئست فق لازمه که به Wintergrasp برید و ماهیگیری کنید که 10عدد ایتم کوئست Terrorfish دراپ کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-9.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-11.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-10.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-12.jpg

 

 

این کوئست هم شما میبایست مطابق تصاویر زیر در شهر dalaran ماهیگیری کنید و پس از دراپ ایتم کوئست Severed Arm به npc به نام Olisarra the Kind کوئست رو تحویل دهید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-13.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-14.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-15.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-16.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-17.jpg

 

 

در زیر زمین دالاران جایی که پلیرها با هم duel میدن ماهیگیری کنید و ایتم کوئست Corroded Jewelry رو دراپ کنید، مطابق تصاویر زیر:

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-18.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-19.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-20.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-21.jpg

 

 

کوئست اخر هم به Sholazar Basin برید و در مکانی که در تصاویر مشخص شده، ماهیگیری کنید و پس از دراپ ماهی به نام

Phantom Ghostfish روی این ماهی کلیک کنید تا ability به نام Phantom Ghostfish یوز یا استارت شود.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-22.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-23.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-24.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-25.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-26.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-Fishing-27.jpg

 

 

 

نکته: با انجام کوئست های بالا، ایتم Bag of Fishing Treasures دریافت میکنید که ایتم هایی با درصد دراپ مختلف داره، که دو ایتم بسیار عالی به نام Jeweled Fishing Pole و Bone Fishing Pole با chance 0.2 رو شامل میشه.

کوئست های شغل ماهیگیری فقط در Northrend نیست، بلکه شما می توانید از npc به نام Old Man Barlo در Outland هم کوئست های روزانه رو دریافت کنید از جمله:

  1. Bait Bandits
  2. Crocolisks in the City
  3. Felblood Fillet
  4. Shrimpin’ Ain’t Easy
  5. The One That Got Away

شما با انجام کوئست های بالا ایتم Bag of Fishing Treasures رو دریافت میکنید که با باز کردن این ایتم که شبیه به کیف هست، ایتم هایی با درصد دراپ مختلف با chance متفاوت رو شامل میشه.

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها