آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

اموزش کوئست های روزانه Argent Tournament

 

در پستی جداگانه ما اموزش کوئست های Argent Tournament رو توضیح دادیم، که شما در مرحله اول، باید کوئست های اولیه رو انجام بدید تا در روز های آتی، بتونید کوئست های روزانه این منطقه رو دریافت کنید، اما همانطور که در اون اموزش هم گفتیم بعضی از کوئست ها به صورت رندوم و روزانه به شما داده خواهد شد، به همین خاطر در این پست این کوئست ها رو بررسی خواهیم کرد.

توضیحات منطقه و دریافت کوئست از npc ها و موارد مشابه در پست قبل توضیح دادیم، به همین دلیل یک راست میریم سراغ کوئست ها:

نکته: برای انجام کوئست ها، من از هیروی Horde استفاده کردم، ولی مطابق تصویر زیر که کمپ و محل گرفتن کوئست های Horde و Allince مشخص شده، اگر در تصاویر بعدی ما از کمپ Horde کوئست میگیریم برای Alliance شما به محل کمپ دیگه که نزدیک همین کمپ Horde هست برید که محل و موقعیتش مشخص شده.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-1.jpg

 

 

Aspirant Daily Quests

 

این کوئست بسیار ساده هست و میخواد 8 عدد موجودات Icecrown Scourge رو بکشید که در تصاویر زیر مشخص شده اند.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-2.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-3.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-4.jpg

 

 

 

این کوئست هم شما میبایست، یک هدف Melee را با Thrust پنج بار بزنید، از Shield-Breaker روی 2 هدف Ranged استفاده کنید، از Charge روی 2 هدف Charge استفاده کنید، که در ویدیو زیر کامل توضیح دادیم.

 

 

 

 

 

علاوه بر دو کوئست اول، هر روز شما میتونید به صورت تصادفی یکی از ماموریت و کوئست های زیر رو بگیرید:

 

زمانی که این کوئست رو میگیرید، همزمان ایتم به نام Warts-B-Gone Lip Balm به شما داده میشه، که باید روی اون کلیک کنید و بعد به دریاچه وسط Grizzly Hills برید که در تصاویر مشخص شده، سپس کنار همین دریاچه تعدادی قورباغه وجود دارند که باید تارگت کنید و سپس کامند kiss/ تایپ کنید و اینتر صفحه کیبورد سیستموتون رو بزنید  و بعد از تکرار این کار یه npc به نام Maiden of Ashwood Lake ظاهر میشه و بعد از صحبت با اون کوئست شما کامل میشود.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-5.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-6.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-7.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-8.jpg

 

 

 

این کوئست یکم خلاقیت میخواد، اول شما میرید به سمت Icecrown و بعد یک نوع گل هست به نام Winter Hyacinth رو جمع اوری میکنید، از این گیاه یا گل یه ایتم کوئست دراپ میشه به نام Winter Hyacinth که شما باید 4 تا رو توی کیفتون داشته باشید، سپس به سمت شمال شرق Dragonblight برید که در تصاویر زیر مشخص شده روی ایتم کوئست کلیک کنید تا npc به نام Maiden of Drak’Mar ظاهر بشه و در اخر بعد از صحبت کردن ایتم کوئست به نام Blade of Drak’Mar که شبیه به شمشیر هست ظاهر میشه و شما میتونید بردارید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-9.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-10.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-11.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-12.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-13.jpg

 

 

 

شما به یک ایتم احتیاج دارید به نام Everburning Ember که از npc به نام Lord Everblaze دراپ میشه، بعد از انجام این کار به سمت دریاچه وسط Howling Fjord برید که در تصاویر مشخص هست، یه تخته یخ که یه npc به نام Maiden of Winter’s Breath Lake روی اون یخ زده رو میبینید و این npc رو تارگت کنید سپس روی ایتم کوئست که دراپ کردید، کلیک کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-14.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-15.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-16.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-17.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-18.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-19.jpg

 

 

 

Valiant Daily Quests

 

این کوئست بسیار راحته و باید شما در Icecrown تعداد 10 عدد Converted Heroes رو بکشید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-20.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-21.jpg

 

 

 

برای انجام این کوئست اول برید سمت Icecrown و در اونجا یه کمپ میبینید به اسم The Court of Bones، که در تصاویر زیر مشخص شده و سپس شما یه ایتم به نام Argent Lance که شبیه به نیزه هست بردارید و سوار اسب بشید که باید mob های زیر رو بکشید.

 1. Boneguard Footman  (15)
 2. Boneguard Scout  (10)
 3. Boneguard Lieutenant  (3)

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-22.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-23.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-24.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-25.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-26.jpg

 

 

 

مسیر ورودی کمپی که کوئست رو میگیرید نیزه هست روی اون کلیک کنید و یک نیزه بردارید و بیرون این کمپ هم مانت مخصوص نژاد هیروتون رو سوار بشید و سپس به رینگ کنار همین کمپ هست برید و چند بار اسپل Defend رو بزنید و سپس با npc ها صحبت کنید و اونا رو به duel فرا بخونید و شما میبایست ازشون دور بشید و اسپل Shield-Breaker رو بندازید تا Shield اونا از بین بره و بعد Charge و سپس Thrust استفاده کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-27.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-28.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-29.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-30.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-31.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-32.jpg

 

 

 

 • نکته: علاوه بر سه کوئست بالا، هر روز به صورت تصادفی یکی از ماموریت های زیر به شما پیشنهاد میشه و شما میتونید بگیرید، این‌ کوئست ها مشابه Aspirant Daily Quests هستند که در بالا توضیح دادیم،  با این تفاوت که ریوارد و پاداش‌ها متفاوت هستند.
 1. A Blade Fit For A Champion (A) / A Blade Fit For A Champion (H)
 2. A Worthy Weapon (A) / A Worthy Weapon (H)
 3. The Edge Of Winter (A) / The Edge Of Winter (H)

 

 

Champion Daily Quests

 • نکته: در مورد کلاس Death Knight باید یاداوری کنیم، بازیکنانی که با این کلاس میخوان کوئست زیر رو بگیرند، میبایست از npc به نام Zor’be the Bloodletter کوئست رو دریافت کنند، چون در تصاویر زیر ما کلاس متفاوت از Death Knight انتخاب کردیم.

 

کوئست بسیار راحتی هست و شما 15 عدد mob که عضو فرقه Cult of the Damned هستند رو باید بکشید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-33.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-34.jpg

 

 

 

این کوئست اساساً مشابه کوئست‌های پیشین هست، تنها تفاوت در سطح دشواری و مکان با هم متفاوت هستند و روش انجامش هم اینکه شما باید یه نیزه بردارید و مانت مخصوص نژاد هیروتون رو هم سوار بشید و سپس به رینگ مخصوص برید و  همینطور چند بار اسپل Defend رو هم بزنید و سپس با npc ها صحبت کنید و اونا رو به duel فرا بخونید و شما در اول کار باید ازشون دور بشید و اسپل Shield-Breaker رو بندازید تا Shield اونا از بین بره و بعد Charge و سپس Thrust استفاده کنید.

 

برای انجام این کوئست اول برید سمت Icecrown و در اونجا یه کمپ میبینید به اسم The Court of Bones، که در تصاویر زیر مشخص شده و سپس شما یه ایتم به نام Argent Lance که شبیه به نیزه هست بردارید و سوار اسب بشید و 3 عدد Boneguard Commander رو بکشید.

 

برای انجام این کوئست هم شما باید npc های زیر رو بکشید:

 1. Chillmaw
 2. Cultist Bombardier (3)

 

 

Crusader Daily Quests

 • Deathspeaker Kharos
 • برای دیدن ویدیو از تکمیل این کوئست کلیک کنید.

برای انجام این کوئست Deathspeaker Kharos رو فقط لازم هست بکشید.

 

ایتم به نام Kvaldir War Horn در هنگامی که کوئست رو میگیرید به شما داده میشود و به منطقه مورد نظر در نقشه برید و روی ایتم کوئست کلیک کنید تا npc به نام Drottinn Hrothgar ظاهر بشه و شما فقط لازم هست این npc رو بکشید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-36.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-37.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-38.jpg

 

 

 

روی ایتم کوئست Mistcaller’s Charm، درون غاری که در تصاویر زیر مشخص شده کلیک کنید تا npc به نام Mistcaller Yngvar ظاهر بشه و سپس این npc رو بکشید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-39.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-40.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-41.jpg

 

 

 

روی ایتم کوئست Captured Kvaldir Banner، در وسط کشتی همانند تصاویر زیر کلیک کنید تا npc به نام Ornolf the Scarred ظاهر بشه و سپس این npc رو بکشید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-42.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-43.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-44.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-45.jpg

 

 

 

برید به سمت Icecrown و در مکانی که در تصاویر زیر مشخص شده، تعدادی ایتم روی زمین وجود دارند که با باز کردن این ایتم ها Discarded Soul Crystal از اون دراپ میشه و سپس شما باید npc های با نام Fallen Hero’s Spirit Proxy رو تارگت کنید و روی ایتم کوئست Light-Blessed Relic که با گرفتن کوئست به شما داده شده کلیک کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-46.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-47.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-48.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-49.jpg

 

 

 

 • Get Kraken!
 • برای دیدن ویدیو از تکمیل این کوئست کلیک کنید.

npc به نام Stabled Argent Hippogryph که در بیرون همین کمپ که کوئست رو گرفتید هست و با صحبت کردن با این npc به سمت کشتی های درون دریا خواهید رفت و شما باید ایتم کوئست Flaming Spears رو از بالا بزنید به mob های زیر، و بکشید.

 1. Hurl Spears at North Sea Kraken (6)
 2. Kvaldir Deepcaller (3)

نکته: البته توضیح بالا روند صحیح و داستانی بازی رو نشون میده ولی روش دیگه ای هم هست که راحتره و میبایست خودتون به سمت کشتی ها برید و ایتم کوئست رو بزنید به mob های بالا گفته شده و لازم نیست که حتما Stabled Argent Hippogryph رو هم اول کار سوار بشید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-50.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-51.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-52.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-53.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-54.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2023/01/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-Argent-Tournament-55.jpg

 

 

 

Silver Covenant & Sunreavers Daily Quests

 

 1. A Leg Up (A) / A Leg Up (H)
 2. Rescue at Sea (A) / Rescue at Sea (H)
 3. Stop The Aggressors (A) / Stop The Aggressors (H)
 4. The Light’s Mercy (A) / The Light’s Mercy (H)
 5. You’ve Really Done It This Time, Kul (A) / You’ve Really Done It This Time, Kul (H)
 6. Breakfast Of Champions (A) / Breakfast Of Champions (H)
 7. Gormok Wants His Snobolds (A) / Gormok Wants His Snobolds (H)
 8. What Do You Feed a Yeti, Anyway? (A) / What Do You Feed a Yeti, Anyway? (H)

 

با کلیک روی کوئست های بالا و مراجعه به دیتابیس، توضیح لازم درخصوص هر یک از کوئست های بالا داده شده، و کوئست های بسیار راحتی هم هستند و به نظرم نکته خاصی برای توضیح ندارند.

 • نکته: اگر بازم به هر دلیلی در مورد کوئست های بالا سوالی دارید یا برای شما گنگ و نامفهوم هستند، در زیر همین پست و در قسمت نظرات، میتونید سوال و درخواست خودتون رو در خصوص توضیحات و اموزش بیشتر ذکر کنید تا در اسرع وقت، نسبت به اموزش موارد بالا اقدام کنیم.

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها