آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

ادامه اموزش کوئست های The Sons of Hodir

 

ادامه اموزش کوئست های The Sons of Hodir

 1. Relic of Ulduar: هر 10 عدد به شما مقداری Requires می دهد.
 2. Daily Quests: با Friendly کردن Requires، شما هر روز می توانید کوئست های Daily رو بزنید، این ها توسط همه ی دشمنان در Storm Peaks دراپ می شود و با انجام این کوئست ها در اخر شما می توانید مانت ماموت، و Enchant Shoulder رو خریداری کنید.
 3. نکته: من در توضیحات نوشتم که با ایتم Relic of Ulduar شما میتونید Exalted بشید، اما امکان باگ شدن هست که در زمان های آتی شاب و فروشنده رو نتونید ببینید، چون میبایست حتما کوئست اخر رو انجام بدید.
 4. نکته: برای درک بهتر مراحل تکمیل کوئست ها، از مراحل و روند تکمیلی هر کوئست به صورت جداگانه، ویدیویی تهیه – تنظیم و اضافه شده.
 5. نکته: تمامی ویدیو ها توسط سایت wikiwow تهیه و تنظیم شده.

 

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] They Took Our Men!
 2. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [78] Leave No Goblin Behind
 3. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] The Crone’s Bargain
 4. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] Mildred the Cruel
 5. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] Discipline
 6. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] Examples to be Made
 7. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] A Certain Prisoner
 8. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] A Change of Scenery
 9. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Is That Your Goblin?
 10. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Hyldsmeet
 11. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Taking on All Challengers
 12. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] You’ll Need a Bear
 13. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Going Bearback
 14. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Cold Hearted
 15. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Deemed Worthy
 16. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Making a Harness
 17. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Last of Her Kind
 18. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Warm-Up
 19. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Into the Pit
 20. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] Prepare for Glory
 21. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Lok’lira’s Parting Gift
 22. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Drakkensryd
 23. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Sibling Rivalry
 24. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Mending Fences (+28,600 The Sons of Hodir)
 25. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Refiner’s Fire
 26. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] A Spark of Hope (+28,600 The Sons of Hodir)
 27. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Forging an Alliance (+325 The Sons of Hodir)
  Mandatory side quest:

  1. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] You Can’t Miss Him (+75 The Sons of Hodir)
  2. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Battling the Elements (+75 The Sons of Hodir)
   • Prerequisite for daily:
   •  https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80 Daily] Hot and Cold (+455 The Sons of Hodir)
 28. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] A New Beginning
 29. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Veranus
 30. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Territorial Trespass
 31. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Krolmir, Hammer of Storms (+455 The Sons of Hodir)
  Mandatory side quests:

  1. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Jormuttar is Soo Fat… (+325 The Sons of Hodir)
  2. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] In Memoriam (+325 The Sons of Hodir)
  3. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] A Monument to the Fallen (+75 The Sons of Hodir)
 32. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Terrace of the Makers
 33. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Earthen Oathhttps://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Loken’s Lackeys
 34. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Reckoning
 35. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80D] Stormherald Eljrrin (optional)
 36. https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80D] Whatever it Takes! (+650 The Sons of Hodir) & https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80D] Diametrically Opposed

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-55.jpg

 

 

 

توضیحات: برای تکمیل این کوئست میبایست mob هایی به نام Icemane Yeti رو بکشید و ایتم Icemane Yeti Hide رو بردارید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-56.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-57.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-58.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-59.jpg

 

 

 

توضیحات: برای تکمیل این کوئست فقط کافیه mob هایی به نام Ravenous Jormungar و یا Ravenous Jormungar رو بکشید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-60.jpg

 

 

 

توضیحات: برای تکمیل این کوئست، برید به غاری که در ویدیو و تصاویر زیر مشخص شده و اونجا میبینید که یه خرس خوابیده، شما باید سوار این خرس بشید، و بیاید جایی که کوئست رو گرفتید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-61.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-62.jpg

 

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : The Warm-Up

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-64.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-65.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-66.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-67.jpg

 

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Into the Pit

توضیحات: مانت خرس خود رو، که با گرفتن کوئست دریافت کردید سوار بشید، و با npc هایی که در تصاویر مشخص شده بجنگید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-68.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-69.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-70.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-71.jpg

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-72.jpg

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-73.jpg

 

 

 

توضیحات: با پرت کردن ایتم کوئست Hyldnir Harpoon، که شبیه به نیزه هست روی مانت مورد نظر سوار بشید، و سپس تعداد 10 mob به نام Hyldsmeet Drakerider Defeated رو که سوار بر مانت هستند بکشید، و اگر بازم تصاویر زیر گویای مسئله نیست به ویدیو تکمیل این کوئست رجوع نمایید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-74.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-75.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-76.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-77.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-78.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-79.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-80.jpg

 

 

 

توضیحات: برای تکمیل این کوئست لازمه که، با خود Thorim صحبت کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-81.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-82.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-83.jpg

 

 

 

توضیحات: برای تکمیل این کوئست شما میبایست npc به نام Fjorn slain  و 5 غول آهنی Stormforged Iron Giants slain رو در سندان فیورن در شرق دان نیفلم بکشید، و اگر بازم تصاویر زیر گویای مسئله نیست به ویدیو تکمیل این کوئست رجوع نمایید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-84.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-86.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-87.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-89.jpg

 

 

 

توضیحات: این کوئست فقط به صورت دراپ از npc با نام Stormforged Iron Giant به دست میاد، و همانند کوئست های قبل قابل دریافت نیست، و برای تکمیلش هم باید 10 عدد ایتم Furious Spark رو بدست بیارید، که این ایتم از mob به نام Seething Revenant دراپ میشه.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-85.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-91.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-92.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-94.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-95.jpg

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-96.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-97.jpg

 

 

 

 1. نکته: بعد از اینکه به این قسمت از مراحل کوئست ها رسیدید، دیگه لازم نیست کوئست بزنید و ساعت ها وقت صرف کنید، فقط کافیه ایتم Relic of Ulduar رو دراپ کنید و به همین شاپ تحویل بدید و در کمترین زمان Exalted بشید.
 2. نکته: امکان باگ شدن با این روش هست، که شما در زمان های آتی شاب رو نتونید ببینید، چون میبایست حتما کوئست اخر رو انجام بدید.
 3. برای دراپ ایتم Relic of Ulduar، میبایست mob هایی به نام Sifreldar Runekeeper بکشید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/11/Quest-sons-of-hodir-200.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-102.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-103.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-106.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-107.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-108.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-109.jpg

 

 • نکته: همانطور که قبلا هم گفتیم، شما به صورت روزانه باید کوئست های این منطقه رو انجام بدید تا با این فکشن Exalted بشید، به همین خاطر در روزهای آتی، انشالله مراحل و روند تکمیل کوئست های روزانه The Sons of Hodir رو بررسی خواهیم کرد.

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها