آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

ادامه اموزش کوئست های Battered Hilt Horde

 

ادامه اموزش کوئست های Battered Hilt Horde

نکته: برای درک بهتر مراحل تکمیل کوئست ها، از مراحل و روند تکمیلی هر کوئست به صورت جداگانه، ویدیویی تهیه – تنظیم و اضافه شده.

نکته: تمامی ویدیو ها توسط سایت wikiwow تهیه و تنظیم شده.

کوئست ها رو به ترتیب زیر انجام میدیم:

 1.  [80] The Battered Hilt
 2.  [80] What The Dragons Know
 3.  [80] The Sunreaver Plan [80] The Silver Covenant’s Scheme
 4.  [80] A Suitable Disguise
 5.  [80] A Meeting With The Magister [80] An Audience With The Arcanist
 6.  [80] Return To Caladis Brightspear [80] Return To Myralion Sunblaze
 7.  [80D] Reforging The Sword
 8.  [80D] Tempering The Blade
 9.  [80D] The Halls Of Reflection
 10.  [80] Journey To The Sunwell
 11.  [80] Thalorien Dawnseeker
 12.  [80] The Purification of Quel’Delar
 13. One of:

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-31.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-32.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-34.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-35.jpg

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-36.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-37.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-38.jpg

 

 

 

توضیحات : شما میبایست به Pit of Saron برید و در اونجا همانند ویدیو، 5 عدد Infused Saronite Bar و The Forgemaster’s Hammer را تهیه کنید و از آنها برای ساختن Reforged Quel’Delar استفاده کنید، و اگر بازم تصاویر زیر گویای مسئله نیست به ویدیو تکمیل این کوئست رجوع نمایید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-39.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-40.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-42.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-43.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-44.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-45.jpg

 

 

 

توضیحات: در حالت هیرویک به The Forge of Souls برید، و پشت سر باس اخر که اسمش Devourer of Souls هست، ایتم کوئست Tempered Quel’Delar رو یوز کنید، و اگر بازم تصاویر زیر گویای مسئله نیست به ویدیو تکمیل این کوئست رجوع نمایید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-46.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-47.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-48.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-49.jpg

 

 

 

توضیحات: شما باید برید به اینس Halls of Reflection، و در اونجا Quel’Delar رو بکشید و سپس ایتم Subdued Quel’Delar رو ازش دراپ کنید، و اگر بازم تصاویر زیر گویای مسئله نیست به ویدیو تکمیل این کوئست رجوع نمایید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-50.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-51.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-52.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-53.jpg

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-54.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-55.jpg

 

 

 

توضیحات: به محل مشخص شده در تصاویر زیر برید و mob هایی که ظاهر میشوند رو بکشید، و اگر بازم تصاویر زیر گویای مسئله نیست به ویدیو تکمیل این کوئست رجوع نمایید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-56.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-57.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-58.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-59.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-60.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-61.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-62.jpg

 

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : (بستگی به کلاس هیرو شما داره که کدوم رو بگیرید)
 1. The Purification of Quel’Delar
 2. The Purification of Quel’Delar
 3. The Purification of Quel’Delar
 4. The Purification of Quel’Delar

توضیحات: بعد از گرفتن کوئست از Halduron Brightwing، فقط لازمه با npc کناریش به نام Warden of the Sunwell صحبت کنید تا شما رو به داخل اینس تلپورت کنه، و لازم نیست خودتون پیاده، به داخل اینس برید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-63.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-64.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-65.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-66.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-67.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-68.jpg

 

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-69.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-71.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-72.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-73.jpg

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها