آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

ادامه اموزش انجام دادن کوئست های کلاس Death knight

ادامه اموزش انجام دادن quest های کلاس Death knight

به منظور سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1.   [55] In Service of The Lich King
 2.   [55] The Emblazoned Runeblade
 3.   [55] Runeforging: Preparation For Battle
 4.   [55] The Endless Hunger
 5.   [55] The Eye Of Acherus
 6.   [55] Death Comes From On High
 7.   [55] The Might of The Scourge
 8.   [55] Report to Scourge Commander Thalanor
 9.   [55] The Scarlet Harvest
 10. Complete all of:
 11.   [55] Gothik the Harvester
 12.   [55] The Gift That Keeps On Giving
 13.   [55] An Attack Of Opportunity
 14.   [55] Massacre At Light’s Point
 15.   [55] Victory At Death’s Breach!
 16.   [55] The Will Of The Lich King
 17.   [55] The Crypt of Remembrance
 18.   [55] Nowhere To Run and Nowhere To Hide [55] Lambs To The Slaughter
 19.   [55] How To Win Friends And Influence Enemies
 20.   [55] Behind Scarlet Lines
 21.   [55] The Path Of The Righteous Crusader [55] Brothers In Death
 22.   [55] Bloody Breakout
 23.   [55] A Cry For Vengeance!
 24.   [55] A Special Surprise
 25.   [55] A Sort Of Homecoming
 26.   [55] Ambush At The Overlook
 27.   [55] A Meeting With Fate
 28.   [55] The Scarlet Onslaught Emerges
 29.   [55] Scarlet Armies Approach…
 30.   [55] The Scarlet Apocalypse
 31.   [55] An End To All Things…
 32.   [55] The Lich King’s Command
 33.   [55] The Light of Dawn
 34.   [8] Taking Back Acherus
 35.   [8] The Battle For The Ebon Hold
 36.   [8] Where Kings Walk or   [8] Warchief’s Blessing

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-51.jpg

 

 

با استفاده از ایتم کوئست Gift of the Harvester که در تصاویر هم مشخص شده، تعداد 5 Scarlet Ghoul رو تارگت کنید و ایتم کوئست رو یوز کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-52.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-53.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-54.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-55.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-56.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-57.jpg

 

 

لازم هست تعداد 100 نفر Scarlet Defenders رو بکشید، که شامل یکی از موارد زیر هست:

 1. Scarlet Fleet Defender
 2. Scarlet Fleet Guardian
 3. Scarlet Fleet (PROXY)
 4. Scarlet Land Cannon

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-58.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-59.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-60.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-61.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-62.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-63.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-64.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-65.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-66.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-67.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-68.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-69.jpg

 

 

شما میبایست ایتم کوئست New Avalon Registry رو دراپ کنید و npc به نام Mayor Quimby رو هم بکشید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-70.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-71.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-72.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-73.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-74.jpg

 

 • برای انجام دادن این کوئست ، بعد از گرفتن کوئست از npc که در تصویر بالایی مشخص هست ، به شما یک جعبه میده به نام Ornately Jeweled Box وقتی شما این جعبه رو باز میکنید دو عدد Sword به نام Keleseth’s Persuader داخلش هست ، شما باید این دوتا رو روی هیروتون بندازید و شروع کنید به کشتن ad هایی به نام “Crimson Dawn” Revealed ، مثل تصاویر پایین
 • نکته: اصلا نمیخواد به این ad ها لول و دمیج بزنید فقط کلیک راست کنید و بزارید هیروتون خودش اتک بده .

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-77.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-78.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-79.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-80.jpg

 

 • در تصویر زیر هم مشخص هست من کجای نقشه هستم و 99% اگه چندتا npc های همین جا که من ایستادم رو بزنید کوئست کامل میشه .

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-81.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-82.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-83.jpg

 

 

 • شروع کوئست: Baron Rivendare
 • پایان کوئست: Baron Rivendare
 • برای دیدن ویدیو از تکمیل این کوئست کلیک کنید.

برای تکمیل این کوئست لازم هست 10 عدد Scarlet Crusade Soldiers و 10 عدد Citizens of New Avalon رو بکشید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-84.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-85.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-86.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-87.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-88.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-89.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-90.jpg

 

 

شما میبایست ایتم کوئست به نام New Avalon Patrol Schedule رو پیدا کنید و به دست بیارید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-91.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-92.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-93.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-94.jpg

 

 

npc به نام Koltira Deathweaver رو میبایست پیدا کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-95.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-96.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-97.jpg

 

 

در مورد این کوئست، شما بعد از صحبت کردن با Koltira Deathweaver و استارت کوئست، جنگ یا درگیری به وجود میاد و شما میبایست از Koltira Deathweaver در برابر حملات دشمنان دفاع کنید تا وی اماده بشه، در اواخر همین درگیری و پیروزی شما در برابر اخرین دشمن، میبایست سر اون دشمن اخر، که ایتم کوئست به نام Valroth’s Head هست رو بردارید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-98.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-99.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-100.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-101.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-102.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-103.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-104.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-105.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-106.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-107.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-108.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-109.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-110.jpg

 

 

به تصاویر زیر دقت کنید، در جایی که من ایستادم ایتم کوئست Makeshift Cover رو یوز و استفاده کنید، و پشت این Makeshift Cover که شبیه به ماکت درخت هست پنهان شوید تا فرد مورد نظر ظاهر شود و بعد از کشتن اون ایتم های مورد نیاز رو بردارید.

 1. Scarlet Courier’s Belongings
 2. Scarlet Courier’s Message

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-111.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-112.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-113.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-114.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-115.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-116.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-117.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-118.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-119.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-120.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-121.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-122.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-123.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-124.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-125.jpg

 

 

با گرفتن کوئست به شما ایتمی به نام Horn of the Frostbrood داده میشه، روی این ایتم کلیک کنید تا سوار بر ان شوید و به سوی هدف حرکت کنید و تعداد 150 سرباز Scarlet Soldiers رو بکشید و 10 Scarlet Ballistas رو هم نابود کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-126.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-127.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-128.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-129.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-130.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-131.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-132.jpg

 

 • این کوئست هم بعد از صحبت کردن با npc شما باید چند دقیقه همونجا وایسید و تکون نخورید تا کوئست استارت بشه

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-133.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-134.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-135.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-136.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-137.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-138.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-139.jpghttps://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-140.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-141.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-142.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-143.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-144.jpg

 

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-145.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-146.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-147.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-148.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-149.jpg

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
week
week
4 سال قبل

very good man i like in photo for lvl up dk just good bro good luck for …