آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

آموزش Class ها و Race ها

 

HordeAlliance

در هر Faction هم 5 Race وجود داره

Alliance : Human , Dwarf , Night Elf , Gnome , Draenei

 

قابلیت های Race ها :

Human :
1- Spirit شما 3% بیشتر از سایر Race ها است
2- شما 10% بیشتر از سایر Race ها Reputation دریافت میکنید
3- Expertise شما وقتی Sword به دست بگیرید 3 تا بیشتر از سایر Race ها است
4- هر 2 دقیقه 1 بار میتوانید Hero خود را از Debuff هایی که کنترل Hero رو از شما میگیرند پاک کنید
5- شما راحت تر از سایر Race ها توانایی دیدن Hero هایی که ناپدید هستند رو دارید

 

HordeAlliance

.: در هر Faction هم 5 Race وجود داره

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/04/currrz80xb6d.jpg

 

 

Dwarf :
1- شما میتوانید هر 2 دقیقه 1 بار برای 8 ثانیه 10% Armor بگیرید و Hero خودتون رو از تمام Poison ها و Bleed پاک کنید
2- شما 1% بیشتر از سایر Race ها با Gun احتمال Cirital زدن دارید
3-شما 2% احتمال دارید که Spell های Frost رو نخورید
4- شما توانایی پیدا کردن Treasure هارو در نقشه دارید
5- Expertise شما وقتی Mace به دست بگیرید 5 تا بیشتر از سایر Race ها است

Night Elf :
1- شما میتوانید هر 2 دقیقه 1 بار برای هر مدت که بخواهید در یک نقطه ناپدید بمانید
2- شما 2% احتمال دارید که Spell های Natural رو نخورید
3- شما 2% احتمال دارید که ضربات Melee یا Range رو نخورید
4- شما وقتی مرده اید سرعت بیشتری از سایر Race ها دارید و میتوانید روی آب راه بروید

Gnome :
1- هر 2 دقیقه 1 بار میتوانید Hero خود را از Debuff هایی که سرعت Hero شماروکم میکنند پاک کنید
2- Intelligence شما 5% بیشتر از سایر Race ها است
3-شما 2% احتمال دارید که Spell های Arcane رو نخورید
4- Skill این Race در Engineering از سایر Race ها 15 تا بیشتر است

Draenei :
1- Skill این Race در JewelCrafting از سایر Race ها 10 تا بیشتر است
2- شما میتوانید هر 2 دقیقه 1 بار خود یا سایر دوستان خود را Heal کنید
3- شما و دوستان شما 1% بیشتر احتمال دارند که Spell یا Attack آنها Miss نشود
4- شما 2% احتمال دارید که Spell های Shadow رو نخورید

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/04/an8crksj32ow.jpg

 

Horde : Orc , Undead , Tauren , Troll , Blood Elf

قابلیت های Race ها :

Orc :
1- هر 2 دقیقه شما میتوانید به مدت 15 ثانیه Attack Power و Spell Power دریافت کنید
2- این Race از سایر Race ها 15% کمتر در Stun میماند
3- Pet هایی که توسط این Race کنترل میشوند 5% قوی تر نسبت به سایر Race ها هستند
4- Expertise شما وقتی Axe و Fist Weapon به دست بگیرید 5 تا بیشتر از سایر Race ها است

Undead :
1- هر 2 دقیقه 1 بار میتوانید هیرو خود را از Debuff های Fear , Sleep , Charm پاک کنید
2- این Race میتواند با خوردن جنازه ی سایر موجودات Hp خود را پر کند
3- این Race میتواند 400% بیشتر از سایر Race ها زیر آب بماند
4- شما 2% احتمال دارید که Spell های Shadow رو نخورید

Tauren :
1- این Race میتواند هر 2 دقیقه 1 بار دشمنان اطراف خود را Stun کند
2- این Race از سایر Race ها 5% بیشتر Hp دارد
3- Skill این Race در Herbalism از سایر Race ها 15 تا بیشتر است
4- شما 2% احتمال دارید که Spell های Natural رو نخورید

Troll :
1- این Race میتواند هر 3 دقیقه 1 بار برای 10 ثانیه 15% Haste دریافت کند
2- این Race حتی در حالت Combat هم 10% از Hp خود را در طول زمان Combat پرمیکند و در حالت کلی 10% بیشتر از سایر Race ها Hp خود را در طول زمان پر میکند
3- Damage هایی که توسط این Race به حیوانات وارد میشود 5% بیشتر از سایر Race ها است
4- مدت زمان Debuff هایی که سرعت Hero شمارو کم میکنه در این Race از سایر Race ها 15% کمتر میباشد

Blood Elf :
1- Skill این Race در Enchanting از سایر Race ها 15 تا بیشتر است
2- این Race میتواند هر 2 دقیقه 1 بار 2% از انرژی خود را پر کند
3- این Race میتواند هر 2 دقیقه 1 بار برای 3 ثانیه دشمنان اطراف خود را Silence کند
4- شما 2% احتمال دارید که تمام Spell ها رو نخورید

.: هر Race توانایی آموزش دیدن در قالب چند Class رو داره

Alliance :

Human : Warrior , Paladin , Rogue , Priest , Mage , Warlock , Death Knight
Dwarf : Warrior , Paladin , Rogue , Priest , Hunter , Death Knight
Night Elf : Warrior , Druid , Rogue , Priest , Hunter , Death Knight
Gnome : Warrior, Death Knight , Rogue , Mage , Warlock
Draenei : Warrior , Paladin , Priest , Mage , Hunter , Death Knight , Shaman

 

Horde :

Orc : Warrior , Hunter , Rogue , Shaman , Warlock , Death Knight
Undead : Warrior , Rogue , Priest , Mage , Warlock , Death Knight
Tauren : Warrior , Hunter , Shaman , Druid , Death Knight
Troll : Warrior , Rogue , Priest , Mage , Hunter, Shaman , Death Knight
Blood Elf : Paladin , Rogue , Priest , Mage , Hunter, Warlock , Death Knight

.: هر Class یک سری نقطه قوت و یک سری ضعف داره و میتونه در 1 ، 2 یا 3 Role بازی کنه که شامل Tank , Dps , Healer میشه

.: درکل ما 10 Class برای بازی کردن داریم

1- Warrior
توانایی بازی کردن در 2Role : Tank – Melee Dps
توانایی پوشیدن زره های سخت و به دست گرفتن سپر
توانایی حمله با استفاده از سلاح هایی مانند Sword و Axe
داشتن 3 حالت جنگی با توانایی های مختلف در هر حالت
استفاده از Rage به عنوان انرژی

2- Paladin
توانایی بازی کردن در 3Role : Tank – Melee Dps – Healer
توانایی پوشیدن زره های سخت و به دست گرفتن سپر
توانایی حمله با استفاده از سلاح ها و قدرت های Holy
استفاده از Mana به عنوان انرژی
توانایی کمک به دوستان و استفاده از قدرت های دفایی قوی

3- Rogue
توانایی بازی کردن در 1Role : Melee Dps
توانایی پوشیدن زره های چرمی
توانایی به دست گرفتن 1 سلاح در هر دست
استفاده از Energy به عنوان انرژی
توانایی ناپدید شدن و استفاده از زهر روی سلاح های خود

4- Hunter
توانایی بازی کردن در 1Role : Range Dps
توانایی پوشیدن زره های محکم
توانایی حمله با استفاده از سلاح ها دوربرد و تله
استفاده از Mana به عنوان انرژی
توانایی رام کردن حیوانات و استفاده از آنها در جنگ

5- Priest
توانایی بازی کردن در 2Role : Range Dps – Healer
توانایی پوشیدن لباس های سبک
توانایی حمله و کمک به دوستان با استفاده از قدرت های Holy
استفاده از Mana به عنوان انرژی
توانایی نابود کردن دشمنان با استفاده از قدرت های Shadow

6- Druid
توانایی بازی کردن در 4Role : Range Dps – Melee Dps – Tank – Healer
توانایی پوشیدن زره های چرمی
توانایی تبدیل شدن به موجودات و حیوانات برای حمله و دفاع
استفاده از Mana , Energy , Rage به عنوان انرژی متناسب با حالت جنگی یا دفاعی

7- Warlock
توانایی بازی کردن در 1Role : Range Dps
توانایی پوشیدن لباس های سبک
توانایی احضار کردن شیاطین به عنوان محافظ یا سرباز خود
استفاده از Mana به عنوان انرژی
استفاده از انواع جادو ها برای نابود کردن دشمنان و گرفتن روح آنها
استفاده از روح ها برای تولید قدرت های بزرگ

8- Mage
توانایی بازی کردن در 1Role : Range Dps
توانایی پوشیدن لباس های سبک
استفاده از انواع جادو های آتش و یخ برای نابود کردن دشمنان
استفاده از Mana به عنوان انرژی
توانایی تبدیل کردن دشمنان به حیوانات و یخ زدن زمین برای گرفتار کردن آنها
توانایی ساختن آب و غذا و سفر به تمام نقاط نقشه در چند ثانیه

9- Shaman
توانایی بازی کردن در 3Role : Range Dps – Melee Dps – Healer
توانایی پوشیدن زره های محکم
توانایی حمله با استفاده از سلاح هایی مثل Axe و Mace و استفاده از 4 عنصر آب و آتش و خاک و آب برای نابودی دشمنان
توانایی قدرتمند کردن سلاح های خود به وسیله عناصر
استفاده از Mana به عنوان انرژی
استفاده از Totem ها برای کمک به دوستان و نابودی دشمنان

10- Death Knight
توانایی بازی کردن در 2Role : Tank – Melee Dps
توانایی پوشیدن زره های سخت
شروع از Level 55
استفاده از سلاح ها ، جادو و سربازان مرده برای نابودی دشمنان
استفاده از Runic به عنوان انرژی

 

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها