آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

آموزش چند ریلم کردن سرور World of warcraft

 

آموزش مهم امروز هم در رابطه با دو یا چند ریلم کردن سرور world of warcraft هست که یک سری کارهایی رو باید انجام بدیم که زیاد پیچیده نیستند و خیلی راحت میتوانید سرورتون رو دو یا چند ریلم کنید چه در یک پچ و چه پچ های متفاوت .

نکته: این آموزش هم برای نسخه AzerothCore هست و هم برای نسخه ی TrinityCore اما چون لازم هست که در TrinityCore ما دوباره سرور رو کامپایل کنیم و زمان زیادی برای ضبط ویدیو و آموزش میگیره پس ما از طریق نسخه ی AzerothCore پیش میریم.

 

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

نکته : من در این توضیحات آموزش دو ریلم کردن رو میدم اما شما میتونید با همین روند ریلم های بیشتر هم اضافه کنید.

خوب برای دو ریلم کردن ابتدا اگر Core ها از یک نوع باشند از یک دیتابیس Auth باید استفاده کرد و در غیر این صورت باید آنها را ترکیب کرد .

در ابتدا یک پوشه جدید در جایی که سرور کامپایل کردیم میسازیم ( میتونید توی درایو های دیگه سیستمتون بسازید ولی بهتره یکجا باشه ) و از پوشه سرور اصلی تمام فایلهاش رو در پوشه جدید کپی میکنیم مثل تصویر زیر :

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-1.jpg

 

مرحله بعد وارد Mysql شوید و به دیتابیس acore_auth بروید سپس به تیبل Realmlist رفته و به مقدار مورد نیاز ریلم اضافه کنید

مثل تصویر زیر :

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-2.jpg

 

نکته : توجه داشته باشید در فیلد Port باید ریلم های دوم به بعد پورت متفاوتی داشته باشند .

نکته :  اگر پچ سرور متفاوت است در فیلد gamebuild فراموش نکنید Build آن پچ که مربوط به کر شما هست رو وارد کنید .

به جای address هم که طبق معمول IP VPS و یا IP PC وارد میشود .

بعد از این کار نوبت به دیتابیس های acore_ Characters و acore_World میشود .

نکته : اسم دیتابس های من برای سرور AzerothCore با نام های acore_ Characters و acore_World ذخیره کردم و برای سرور TrinityCore با نام های world و characters است.

نکته : اگر پچ سرور یکی هست، برای راحتی کار میتوانید از این روش جهت کپی سریع acore_ Characters و acore_World  استفاده کنید :

ابتدا 2 دیتابیس جدید به نام های acore_ Characterstwo و acore_Worldtwo بسازید .

تصاویر زیر هم مربوط به ساخت دیتابیس acore_ Characterstwo است:

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-3.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-4.jpg

تصاویر زیر هم مربوط به ساخت دیتابیس acore_Worldtwo است:

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-5.jpg

 

سپس روی دیتابیس acore_ Characters اصلی کلیک راست کرده و گزینه copy database to different host/databases را انتخاب کنید :

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-6.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-7.jpg

 

برای acore_World اصلی و کپی آن به acore_Worldtwo نیز همین کار انجام شود .

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-8.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-9.jpg

 

اگر هم پچ متفاوت است ابتدا 2 دیتابیس جدید به نام های acore_ Characterstwo و acore_Worldtwo بسازید و بعد SQL های Char و World مربوط به همان پچ را در این دیتابس ها بریزید .

به پوشه server2 رفته و فایل worldserver.conf را باز کنید و اطلاعت لازم برای وصل شدن به دیتابس رو وارد کنید.

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-10.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-11.jpg

 

نکته : توجه داشته باشید در پوشه server2 نیازی نیست authserver.conf را تنظیم کنید زیرا اصلا قرار نیست فایل authserver.exe موجود در پوشه server2 اجرا شود.

خوب بعد از باز کردن worldserver.conf مربوط به کر دوم به دنبال RealmID بگردید و باید این قسمت رو ویرایش کنیم، چون کر دوم هست باید ریلم آن همان طور که در تیبل ریلم لیست وارد کرده ایم اینجا نیز وارد کینم :

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-12.jpg

 

ریلم دوم من در بالا ID آن 2 بوده پس در اینجا نیز باید رو به روی RealmID در کانفیگ عدد 2 وارد شود

مرحله بعدی در همین فایل worldserver.conf  به دنبال WorldServerPort بگردید که به صورت پیشفرض 8085 هست ولی چون کر اول 8085 بود و در ریلم لیست در دیتابیس برای ریلم دوم 8086 انتخاب کردیم در اینجا نیز باید پورت به 8086 تغییر دهیم :

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-13.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-15.jpg

و در مرحله آخر، در همین فایل یعنی worldserver.conf شما باید پورت Soap نیز تغییر بدهید. معمولا 7878 هست :

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-16.jpg

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-17.jpg

 

خوب ، کار تمام شد به پوشه server اصلی رفته و فایل authserver.exe را اجرا کنید پس از اجرا شدن میبینید که دو ریلم لود شده است :

و حالا worldserver.exe موجود در پوشه server اصلی را اجرا کرده و بعد از لود کامل به پوشه server2 بروید و worldserver.exe آن را نیز اجرا کنید .

همان طور که در بالا گفته شد دیگر نیازی به authserver.conf و authserver.exe موجود در پوشه server2 و اگر چندین کر باشد نداریم .

 

https://wikiwow.ir/dl/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-World-of-warcraft-18.jpg

 

سرور wowzone بهترین سرور world of warcraft ایران . همین حالا بازی خود را در کنار پلیرهای حرفه ای ایرانی آغاز کنید​

مطالب زیر را هم ببینید

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها