نکته: اين شغل رو همه با  gnome ها ميشناسند پس gnome ها اگر اين شغل رو بگيرند مقدار skill شون 15 تا بشتر خواهد بود نسبت به بقيه race ها
نکته: شغل مناسب همراه با اين شغل ،mining هست كه براي تهيه مواد اوليه كمكش ميكنه، engineer ها علاوه بر همه اين چيزها متونن 2تا pet باحال هم بگيرند.

 

  • اما یه سوال ؟

اگه شما کوئست بالا که توضیح دادم اشتباه رفتید باید چه کار کنید، مثلا میخواستید Goblin Engineering برید اما Gnomish Engineer رفتید؟

خوب این کاری نداره، شما باید برید به شهر tanaris اونجا یه کتاب هست که با کلیک کردن روش میتونید موارد بالا رو پاک کنید

برای بهتر فهمیدن موضوع تصاویر زیر رو مشاهده کنید .