آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  تاکتیک باس Anub’Rekhan – Naxxramas چیدمان راید 10 نفره: در این شرایط باید 2 یا 3 تانک داشته باشید که البته اگه با 2 تا تانک خواسته باشید برید، باید مطلقاً تانک های خوبی باشند و معمولا 2 یا 3 تا هیلر کافی هست و dps ها هم که به صورت melee و RDPS انتخاب میشن، که البته دی پی اس هایی مانند روگ و پالادین که قابلیت استان...

مطالب زیر را هم ببینید