آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

World of warcraft Training

Our Site is The Best in This Field

جدیدترین آموزشها

انتخاب نوع دسته آموزشها

  آموزش PVE Discipline Priest Healer

  آموزش کلی و جامع PVE Shadow Priest DPS

  آموزش کامل PVE Holy Priest Healer همیسه تو آموزش هایی که میزارم سعی میکنم یکم راجب قابلیت ها و قدرت تلنت مربوطه آشناتون کنم تا بیشتر هیرویی گه دارین باهاش play میکنیدو درک کنید توی مدتی که با این کلاس priest بازی کردم بیشتر از همه تلنت هولی بازی دادم.

مطالب زیر را هم ببینید